Vierwielige trekkers (2 assige) (veiligheid)
Vierwielige trekkers (2 assige) (veiligheid)
Goedgekeurd door Sociale Partners

 

foto rechts trekker vierwielige trekkerweb

Trekkers worden in combinatie met werktuigen ingezet voor verschillende werkzaamheden. Werkzaamheden in een normale moderne trekker met veiligheidscabine zijn relatief veilig, zo lang de chauffeur in de cabine blijft zitten en er geen mensen in de directe omgeving zijn. Risico's bij het werken met trekkers kunnen zijn: lichamelijk letsel, fysieke belasting, door trillen, schokken en belastende werkhoudingen zie zittend werk chauffeur en machinist.

Knelpunten

De kennis en ervaring van de medewerkers zijn niet altijd afgestemd op de gevaren van de combinatie trekker, machine en omgeving.

Bij het aan- en afkoppelen van werktuigen en tijdens het verhelpen van storingen bestaat de kans op lichamelijk letsel en beknelling.

Voetletsel door het springen uit de cabine.

Bij werkzaamheden bij sloten, greppels, taluds en bij bijzondere terreinomstandigheden bestaat kantelgevaar.

De brancheafspraken

Zorg dat de kennis en ervaring van medewerkers is afgestemd op de gevaren van de combinatie trekker, machine en omgeving van de werkplek.

Werk met goed onderhouden machines, conform de bijgeleverde gebruikshandleiding.

Zorg dat de trekker is voorzien van een deugdelijke veiligheidscabine of een deugdelijke veiligheidsbeugel of veiligheidsframe.

Bij het verhelpen van storingen: zet de machine uit.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Zorg voor toezicht op een veilige uitvoering van het werk.
 • Bepaal bij werken op taluds of hellingen vooraf welke techniek het beste ingezet kan worden.
 • Houd bij modder de weg schoon. Zet bij ernstige vervuiling waarschuwingsborden neer. Waarschuw tijdig de wegbeheerder en neem passende maatregelen.
 • Pas de rijsnelheid aan de omstandigheden aan. Zowel in het terrein als op de weg. Denk daarbij vooral aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers.
 • Gebruik bij het aankoppelen van een aftakasaangedreven werktuig een tussenas van de juiste lengte. Dit voorkomt beschadiging van de afscherming en de koppelingen van de af taktussenas.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Laat de trekker periodiek keuren door een deskundige.
 • Raadpleeg eventueel de leverancier.
 • Zorg voor periodiek onderhoud aan trillingsdempende rubbers van de machine.
 • Zorg voor goede verlichting en goed zicht. Maak ramen en spiegels tijdig schoon.
 • Monteer eventueel extra spiegels of gebruik een camera met monitor.
 • Zorg dat de trekker goed gezien wordt. Denk aan goed zichtbare verlichting en schone reflectoren.
 • Rust de trekker (en het werktuig) eventueel uit met een bleeper (een automatisch akoestisch signaal dat in werking treedt als het voertuig in zijn achteruit wordt gezet). Let op: het effect is beperkt; de chauffeur kan niet waarnemen of het signaal wordt opgemerkt.
 • Schakel bij storingen machine altijd uit.

Opleiding en instructie

 • Zorg voor de juiste opleiding voor trekkerwerk in het bos en op de weg.
 • Zorg voor een instructie over:
  • de gevaren voor de bestuurder en de personen in de omgeving van de (rijdende) trekker met machineveiligheidsvoorschriften en veiligheidsmaatregelen
  • niet toegestane handelingen
  • onderhoud en hoe te handelen bij verstoppingen, storingen of schade.
  • het instellen van de stoel.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg dat deze beschikbaar zijn.
  Gebruik indien nodig:
  • Gehoorbescherming bij meer dan 80 dB(A).
  • Draag veiligheidsschoeisel met stroeve zolen.
  • Draag passende werkhandschoenen.
  • Draag oog- of gelaatsbescherming bij opspattend materiaal.
  • Draag signaalkleding bij werken in de openbare ruimte.
  • Reinig persoonlijke beschermingsmiddelen tijdig.
  • Vervang defecte of verouderde persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Bespreek met uw leidinggevende als een persoonlijk beschermingsmiddel niet comfortabel zit.

Wat u verder nog moet weten:

 • Bij het verlaten van de trekker:
  • Zet de motor af.
  • Schakel de bedrijfsrem aan.
  • Verwijder de contactsleutel.
  • Spring niet van de machine, gebruik de treden.
 • Laat een trekker niet in een afgesloten ruimte draaien. De uitlaatgassen zijn zeer schadelijk voor de gezondheid.
 • Zorg voor een passende stoel voor de bestuurder en machine.

Meer informatie

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel