Heftruck
Heftruck

Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige afloop.

Wat is de gewenste situatie?

De werkomgeving is veilig.

De heftruck is veilig en wordt conform de handleiding gebruikt en onderhouden.

Medewerkers zijn deskundig en geïnstrueerd en de leiding houdt toezicht op de gemaakte afspraken.

Als een heftruck kantelt, kan de medewerker niet bekneld raken.

Binnen worden geen dieselheftrucks gebruikt.

Maatregelen

Laat de heftruck jaarlijks keuren en houd het onderhoud bij in een onderhoudsboek.

Zorg dat de heftruck is voorzien van een stoelgordel, een dichte cabine of veiligheidsbeugels.

Zorg voor (schriftelijk) aantoonbare instructie.

Zorg voor goed opgeleide en geïnstrueerde medewerkers.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Zorg dat de acculaadruimte goed geventileerd is en voorkom vonkvorming. Bij het opladen van de accu's kan het explosieve waterstofgas vrijkomen. (zie ook veilig werken met accu's)
 • Zorg voor egale vloeren om onnodige trillingen te voorkomen.
 • Zorg dat transparante deurflappen ter voorkoming van tocht transparant blijven.
 • Bij heffen boven de 1.80 m: zorg voor een veiligheidskooi. Deze beschermt de bestuurder bij vallende lasten.
 • Bij hefhoogte boven de 2.50 m: zorg voor een lastdrager of vorkenbord. Deze zorgen ervoor dat de lading niet op de heftruck valt als de hefmast achterover helt.

 

heftruck veiligheidsbeugel


Foto: Veiligheidsbeugel

GEREEDSCHAP, MACHINES EN APPARATEN

Zie erop toe dat:

 • de heftruck is voorzien van een claxon, spiegels en veiligheidskooi
 • de heftruck een veiligheidsgordel heeft. Deze zorgt ervoor dat de bestuurder bij het kantelen van de heftruck niet bekneld raakt. Alternatieven zijn: een dichte cabine of veiligheidsbeugels (PPS-systeem).
 • een elektrische heftruck altijd een stroomonderbreking heeft. Deze treedt in werking zodra de chauffeur de heftruck verlaat.
 • de maximale werklast in kg, de eigen massa in kg, de fabrikant, type en bouwjaar op de heftruck vermeld staan
 • een capaciteitsplaat (lastdiagram) op de heftruck is aangebracht. Daarop staat de maximale draaglast.
 • de heftruck jaarlijks wordt gekeurd, periodiek wordt onderhouden en geïnspecteerd en de resultaten worden vastgelegd in een onderhoudsboek.
 • Dieselheftrucks produceren kankerverwekkende uitlaatgassen (roet) en mogen daarom niet binnen gebruikt worden. Vervang daarom dieselheftrucks bij voorkeur door elektrische heftrucks.

Opleiding en instructie

 • Goed opgeleide heftruckchauffeurs zijn aantoonbaar minder vaak bij ongevallen betrokken. Overweeg daarom om chauffeurs een opleiding te laten volgen.
 • De gegeven instructie in uw bedrijf moet aantoonbaar (schriftelijk) zijn. In de voorlichting dient onder andere het volgende aan bod te komen:
  • de gevaren voor de bestuurder en de personen in de omgeving van de (rijdende) heftruck
  • het doel en het gebruik van de veiligheidsvoorschriften
  • veiligheidsmaatregelen bij de diverse handelingen
  • verboden handelingen
  • onderhoud en hoe te handelen bij defecten of schade
 • Stel in overleg met de heftruckchauffeurs een aantal praktische regels op, waaraan iedereen zich moet houden. Bijvoorbeeld: transport- en looproutes, verkeersregels in verband met omstanders, toeteren bij onoverzichtelijke hoeken en dergelijke.
 • Markeer plaatsen waar het niet toegestaan is om met de heftruck te komen, markeer looproutes.
 • Zie erop toe dat jeugdigen (16 en 17 jarigen) die de heftruck besturen een erkende opleiding (heftruckcertificaat) hebben en er deskundig toezicht wordt uitgeoefend.
 • Plaats een waarschuwingssticker nabij de ingang van het pand die wijst op de aanwezigheid van een heftruck.

 

heftruck gevarendriehoek


Foto: Gele waarschuwingssticker met heftruck

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

 • Gebruik altijd veiligheidsschoenen tijdens het werk.
 • Bij het opladen van de elektrische heftruck kan het explosieve waterstof vrijkomen. Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen: een zuurbril en zuurbestendige handschoenen.

Wat u verder nog moet weten

 • Gebruik in binnenruimten geen dieselheftruck. De uitlaatgassen zijn schadelijk voor de gezondheid.
 • Ontvang subsidie voor een heftruckcertificaat. De heftrucktraining valt onder de categorie 'Vaktechnisch Logistiek'. 

 

heftruck verboden bord


Afbeelding: Verbodsbord meerdere personen op heftruck

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel