Heftruck
Heftruck
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige afloop.

 

 

 

 

Wat is de gewenste situatie?

De werkomgeving is veilig.

De heftruck is veilig en wordt conform de handleiding gebruikt en onderhouden.

Medewerkers zijn deskundig en geïnstrueerd en de leiding houdt toezicht op de gemaakte afspraken.

Als een heftruck kantelt, kan de medewerker niet bekneld raken.

Maatregelen

Laat de heftruck jaarlijks keuren en houd het onderhoud bij in een onderhoudsboek.

Zorg dat de heftruck is voorzien van een stoelgordel, een dichte cabine of veiligheidsbeugels.

Zorg voor een veilig ingerichte werkomgeving.

Zorg voor (schriftelijk) aantoonbare instructie.

Zorg voor goed opgeleide en geïnstrueerde medewerkers.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Zorg ervoor dat de omgeving zo is ingericht, dat gevaren van aanrijden, kantelen en vallende lading wordt voorkomen. Denk o.a. aan goede spiegels op onoverzichtelijke hoeken, draagkrachtige en vlakke ondergrond, opgeruimd terrein.
 • Bij heffen boven de 1.80 m: zorg voor een veiligheidskooi. Deze beschermt de bestuurder bij vallende lasten.
 • Zorg voor vlakke vloeren zonder drempels om onnodige schokken en trillingen te voorkomen.
 • Zorg dat de acculaadruimte goed geventileerd is en voorkom vonkvorming, omdat tijdens het laadproces van de accu's explosief waterstofgas kan vrijkomen. (zie bijvoorbeeld ook acculaadlaadplaats in de arbocatalogus akkerbouw).

Gereedschap, machines en apparaten

Zie erop toe dat:

 • De heftruck is voorzien van een claxon, spiegels en veiligheidskooi.
 • De heftruck een veiligheidsgordel heeft en dat deze ook gebruikt wordt. Het voorkomt zeer ernstige verwondingen bij een kantelende heftruck. Een in de praktijk bijzonder goed werkende oplossing is het gordelbandsysteem (GBS).

 

 

 

Bekijk het filmpje voor de eenvoudige werking.

 • Een elektrische heftruck altijd een stroomonderbreking heeft. Deze treedt in werking zodra de chauffeur de heftruck verlaat.
 • De maximale werklast in kg, de eigen massa in kg, de fabrikant, type en bouwjaar op de heftruck vermeld staan.
 • Een capaciteitsplaat (lastdiagram) op de heftruck is aangebracht. Daarop staat de maximale draaglast.
 • De heftruck jaarlijks wordt gekeurd, periodiek wordt onderhouden en geïnspecteerd en de resultaten worden vastgelegd in een onderhoudsboek.
 • Bij het rijden op de openbare weg de heftruck voldoet; zie bijlage "Heftruck op de openbare weg".

Opleiding en instructie

Goed opgeleide heftruckchauffeurs zijn aantoonbaar minder vaak bij ongevallen betrokken. Overweeg daarom om chauffeurs een opleiding te laten volgen.

 • Geef aantoonbare instructie. In deze instructie moet o.a. het volgende aan bod komen:
  • de gevaren voor de bestuurder en de personen in de omgeving van de (rijdende) heftruck
  • het doel en het gebruik van de veiligheidsvoorschriften
  • veiligheidsmaatregelen bij de diverse handelingen
  • verboden handelingen
  • dagelijks onderhoud en
  • hoe te handelen bij defecten of schade.
 • Geef instructie aan medewerkers die met een elektrische heftruck werken over het laden van de accu. Veilig een heftruckbatterij laden.
 • Stel in overleg met de heftruckchauffeurs een aantal praktische regels op, waaraan iedereen zich moet houden. Bijvoorbeeld: gebruik van de veiligheidsgordel (let op dat er een GBS op de heftruck zit, anders zal de gordel waarschijnlijk weinig gebruikt worden), transport- en looproutes, verkeersregels in verband met omstanders, toeteren bij onoverzichtelijke hoeken, en dergelijke.
 • Zie erop toe dat jeugdigen (16 tot 18 jaar) die de heftruck besturen een erkende opleiding (heftruckcertificaat) hebben en er deskundig toezicht wordt uitgeoefend.
 • Bij rijden op de openbare weg moet de heftruckchauffeur een T-rijbewijs hebben, tenzij de heftruck smaller is dan 1,3 meter en er geen karren e.d. getrokken worden.
 • Plaats een waarschuwingssticker nabij de ingang van het pand die wijst op de aanwezigheid van een heftruck.

 

 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Gebruik altijd veiligheidsschoenen tijdens het werk.
 • Voorkom contact met accuzuur bij het bijvullen van de accu; gebruik een zuurbril en zuurbestendige handschoenen.

Wat u verder nog moet weten

 • Gebruik in binnenruimten geen dieselheftruck. De uitlaatgassen zijn schadelijk voor de gezondheid.
 • Vervoer geen personen op de heftruck.

 

 

 

Meer info

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel