Teken en de ziekte van Lyme

Teken en de ziekte van Lyme

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Teken zijn kleine spinachtige beestjes die voorkomen in het groen. Als besmette teken mensen bijten, dan kunnen zij de bacterie Borrelia overbrengen. Deze bacterie veroorzaakt de ziekte van Lyme. Vroeger kwamen teken vooral voor in natuurgebieden, maar steeds vaker zijn ze te vinden in parken en tuinen en steeds meer teken zijn besmet. Dit betekent dat de kans groter wordt dat een hovenier gebeten wordt door een besmette teek.

 

Kopie van teek op duim

Bron: RIVM

Wat is de gewenste situatie?

Medewerkers worden niet gebeten door teken, zodat de ziekte van Lyme niet overgebracht kan worden.

Medewerkers en leidinggevenden zijn zich bewust van het risico, vermijden risicovol gedrag en controleren zich daarom na het werk in het groen, zodat teken zo snel mogelijk verwijderd kunnen worden.

Maatregelen

Inventariseer risicogebieden.

Geef jaarlijks voorlichting aan de medewerkers over de risico's van de teek en over de laatste stand van zaken.

Verstrek beschermende kleding en insectenwerende middelen.

Zorg dat medewerkers tekenbeten melden.

Registreer tekenbeten van medewerkers op bedrijfsniveau.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

  • Zorg voor melding van tekenbeten.
  • Denk ook aan plaagdierwering en -bestrijding (bijvoorbeeld ratten en muizen).
  • Zorg dat iedereen de kleding op de juiste wijze draagt: zie onder Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Opleiding en instructie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wat u verder nog moet weten

  • Was werkkleding op het bedrijf. Als dat niet kan, zorg dat teken die in de kleding kunnen zitten niet overgaan op andere (privé)kleding.
  • Er is geen enkel waterdichtsysteem om teken op het lichaam te voorkomen, dus je moet altijd je lichaam systematisch controleren.

Meer informatie