Tweewielige trekkers
Tweewielige trekkers
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Tweewielige trekkers worden vooral ingezet bij maaien, frezen, spitten en vegen. Werken met deze trekkers kan gevaarlijk zijn omdat de gebruiker gemakkelijk in contact kan komen met bewegende delen. Andere risicovolle aspecten zijn: lawaai en trillingen, uitlaatgassen en lichamelijk belasting.

Wat is de gewenste situatie?

De werkplek en werkomgeving zijn zo veilig en gezond mogelijk.

De trekker is veilig en wordt conform de gebruikshandleiding gebruikt en onderhouden.

De medewerkers zijn voldoende deskundig en geïnstrueerd.

De leiding houdt toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken.

Maatregelen

Werk met veilige, goed onderhouden machines, conform de bijgeleverde gebruikshandleiding.

Overweeg alternatieven. Maak bij het maaien op taluds bijvoorbeeld gebruik van een robotmaaier of speciale vierwielige trekkers met een laag zwaartepunt.

Zorg voor deskundige medewerkers.

Zorg voor toezicht op een veilige uitvoering van het werk.

 

trekker met laag zwaartepunt

Foto: Trekker met laag zwaartepunt

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Ga na of het werk ook op een andere wijze uitgevoerd kan worden. Zeker als het langdurig werk betreft. Denk aan een maaielement aan de hydraulische arm van een grote machine of aan een ruwterreinmaaier met laag zwaartepunt.
 • Stel bij aanschaf hoge eisen aan ergonomie en trillingsdemping. Bespreek de norm waaraan een nieuwe machine moet voldoen. De toegestane dagelijkse gebruiksduur is onder andere afhankelijk van het trillingsniveau.
 • Bij het maaien op taluds:
  • Gebruik banden met een geschikt profiel en voldoende breedte.
     werken op talud
   foto: brede banden met juist profiel
 • Of gebruik speciale metalen wielen voor een beter grip.
 • Kies voor een kleinere wieldiameter. Dat zorgt voor een gunstiger zwaartepunt op het talud, waardoor de machine gemakkelijker te besturen is.
 • Werk met bij voorkeur met twee personen.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Zorg voor veilige apparatuur die goed is onderhouden en gekeurd.
 • Het overbruggen van een beveiliging (achteruitrijbeveiliging en dodemansknop of vasthoudbediening) is levensgevaarlijk en niet toegestaan.
 • Zorg voor periodiek onderhoud van de trillingsdempende rubbers van de machine. Vervang deze bij voorkeur elke twee jaar.

Opleiding en instructie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Gebruik gehoorbescherming.
 • Gebruik oog- of gelaatsbescherming bij opspattend materiaal.
 • Draag signaalkleding bij het werken in de openbare ruimte.
 • Draag veiligheidsschoeisel met stroeve zolen.
 • Draag werkhandschoenen.
 • Bespreek het met de leidinggevende als persoonlijke beschermingsmiddelen niet comfortabel zitten, verouderd of defect zijn.

Meer info

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel