Bezoek op het bedrijf

Bezoek op het bedrijf

Op de meeste graasdierbedrijven komen veel bezoekers. Dit kan variëren van inseminatoren tot loonwerkers. Verder kan gedacht worden aan verkopers, inspecteurs en stagiaires.

 

bezoek

Wat is de gewenste situatie?

Voor alle erfbetreders heeft de eigenaar van het bedrijf de zorgplicht:dat zij veilig en gezond op of bij het bedrijf kunnen verblijven, werken, recreëren, etc.

Maatregelen

Geef aan dat en waar iedereen zich moet melden. Eventueel met een 06-nummer.

Plaats een bord met aanbevolen rijsnelheid op het erf (bijvoorbeeld 5 km/u i.v.m. kinderen).

Plan de eigen werkzaamheden zo dat bezoekers bij hun werkzaamheden hierdoor geen risico's lopen.

Neem vooraf preventieve maatregelen, zodat de bezoekers hun werkzaamheden veilig uit kunnen voeren.

Maak duidelijke afspraken en zorg voor voldoende toezicht (bijvoorbeeld bij stagiaires).

Denk aan gladheidbestrijding op een winterdag.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Zorg dat de draagkracht van erf, putafdekkingen en stalvloeren voldoende is voor alle activiteiten die door derden kunnen worden uitgevoerd. Denk ook aan het gebruik van (zware) machines.
 • Breng op de toegangsdeuren van opstallen van inferieure kwaliteit een vermelding aan: "Betreden is verboden".
 • Separeer dieren die door derden behandeld moeten worden en zet ze zo dicht mogelijk bij de buitendeur vast. Zorg dat de weg ernaartoe zonder obstakels is en eenvoudig te vinden. Breng eventueel bewegwijzering aan.
 • Mix geen mest als er bezoek wordt verwacht.
 • Als er een stier in de koppel wordt gehouden: breng een bord aan op het voerhek of landhek met "Betreden verboden".
 • Zet stieren apart en vast als derden werk moeten verrichten op het bedrijf.

bezoek (1)

Opleiding en instructie

 • Laat stagiaires alleen onder toezicht werkzaamheden verrichten en laat ze alleen werkzaamheden doen waarvoor zij geïnstrueerd zijn.
 • Houd waakhonden opgehokt en/of aangelijnd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Zorg voor een hygiënesluis en zorg voor voldoende passende bedrijfseigen veiligheidsschoeisel om de insleep van dierziekten te voorkomen.
 • Zorg dat in het bedrijf voldoende, passende en adequate beschermkleding beschikbaar is voor het uitvoeren van ingrepen en/of werkzaamheden door derden.
 • Verstrek bij specifieke gevaren de juiste persoonlijk beschermingsmiddelen.