Geboortebegeleiding

Geboortebegeleiding

De geboorte van kalveren is altijd weer een bijzondere gebeurtenis. Het begeleiden van de geboorte kan lichamelijk erg belastend zijn.

Wat is de gewenste situatie?

De lichamelijke belasting bij het begeleiden van het afkalven van koeien is gering.

Maatregelen

Let op de koe-index zodat niet te zware kalveren aangelegd worden.

Houd rekening met afkalven bij de inrichting van de stal.

Zet waar mogelijk hulpmiddelen in.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

  • Richt de afkalfplek zo in dat het afkalven in gecontroleerde omstandigheden kan gebeuren zorg ook voor voldoende (stal)ruimte achter de koe.
  • Laat de koe zo dicht mogelijk bij of in de koppel afkalven.
  • Laat het kalf bij de koe tot het zelf kan lopen alvorens het op te hokken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Zorg voor handschoenen met een lange manchet (bijvoorbeeld N-Dex melkershandschoen).

Wat u verder moet weten

  • Tref een takelvoorziening of maak een koerijssysteem op de afkalfplek.
  • Leg een videobewakingsysteem aan voor controle op afstand.
  • Houd mobiele standaards met een bouwlamp bij de hand voor extra licht.

Meer informatie

kalvertax