Omgang met melkvee en stieren

Omgang met melkvee en stieren

Op melkveebedrijven is het niet te voorkomen dat men tussen de dieren in de koppel komt. Binnen de koppel is bij koeien altijd een pikorde van kracht. Het is goed de dominante dieren te kennen. Koeien kunnen stoten met de kop maar ook met de poten flink uithalen. Dit maakt dat het toedienen van medicijnen of het (opnieuw) inknippen van oormerken lastig is.
Ook zijn er bedrijven waar de stier los in de koppel wordt gehouden of waar (vlees)stieren worden gehouden.

Wat is de gewenste situatie?

Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen om veilig om te gaan met vee (stieren).

Maatregelen

Houd geen stieren.

Zet bij specifieke werkzaamheden dieren afgescheiden van de koppel en zet ze vast.

Maak gebruik van hulpmiddelen om de dieren (beter) in bedwang te houden.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Zie af van het houden van een stier op melkveebedrijven.
 • Richt de stal zo in, dat tijdens de dagelijkse werkzaamheden dieren gemakkelijk afgescheiden kunnen worden.
 • Als derden werkzaam zijn op het bedrijf: houd een stier altijd gescheiden van de koppel.
 • Kom niet tussen de koeien als een stier niet afgescheiden en aangebonden staat.
 • Geef een stier op een melkveebedrijf een eigen vaste huisvesting.
 • Verbied kinderen in de koppel (ligbox/roosters) te komen
 • Zet het vee bij inseminaties of bij behandeling door de veearts altijd vast.
 • Werk bij het vangen van vee (bijvoorbeeld bij weidegang) met een verrijdbare vangkooi. Graasdieren - Verrijdbare vangkooi
 • Als wilde' dieren worden verhokt: verdoof de dieren vooraf licht of maak gebruik van geleide hekken.
 • Plaats een waarschuwingsbord aan het hek van afdelingen waar een stier tussen de koeien loopt.
 • Voorzie een fokstier altijd van een neusring (controleer periodiek de deugdelijkheid) en hok ze gecontroleerd om.

Wat u verder nog moet weten

 • Plaats een verbodsbord op het weilandtoegangshek grenzend aan de openbare weg en vermeld daarop dat er een stier in de koppel is.
 • Breng bij het vervoer van vee in een veewagen eerst de keerhekken aan en sluit of open dan pas de achterklep.
 • Checklist Veilig werken met runderen