Verplaatsen van wrak en dood vee
Verplaatsen van wrak en dood vee

Op elk veebedrijf komen ziektes voor waardoor dieren niet meer zelf op hun poten kunnen staan of dood gaan. Het verplaatsen van een hulpeloos of dood dier is lichamelijk erg belastend. De inrichting van de stal en de aanwezige hulpmiddelen bepalen in belangrijke mate de zwaarte van de klus.

 

graasdieren verplaatsen van wrak of dood vee heupklem


Foto: veeheupklem voor het verplaatsen van wrak of dood vee.

Wat is de gewenste situatie?

De stal is zo ingericht dat ziek en dood vee met de inzet van de aanwezige hulpmiddelen gemakkelijk kan worden verplaatst.

Er wordt niet meer dan circa 23 kg getild en niet meer dat 50 kg geduwd of getrokken.

In afwijking van de norm van 23 kg geldt de brancheafspraak dat incidenteel (bijvoorbeeld met wrak en dood vee) tot een gewicht van 25 kg mag worden getild.

Maatregelen

Richt de stal zo in dat alle ligplaatsen met een hulpmiddel bereikbaar zijn.

Besteed hier extra aandacht aan bij nieuwbouw.

Zorg dat elke (rooster)vloer voldoende draagkracht heeft om met hulpmiddelen een hulpeloos of dood dier te ruimen.

Zorg dat één of meer van de volgende hulpmiddelen op het bedrijf beschikbaar zijn:
- heupklem
- koerijssyteem op de afkalfplek
- koerollator (zie afbeelding 1)
- cowmobile (zie afbeelding 2)
- voorlader aan de trekker of met verreiker

graasdieren verplaatsen van wrak of dood vee koerollator
Afbeelding 1

Melkvee en Graasdieren
Afbeelding 2

Toelichting op de maatregelen

Wat u verder moet weten

NIOSH-methode
Voor de beoordeling van tilsituaties is de NIOSH-methode de meest toegepaste en volledige methode. Er wordt een maximaal tilgewicht gehanteerd van 23 kg per persoon. Dit betekent dat niet meer dan 23 kg per persoon getild mag worden en niet meer dan 46 kg met twee personen. Het gewicht van 23 kg geeft aan dat tillen veilig is, als onder ideale omstandigheden (niet te ver reiken, niet te vaak en te lang tillen, niet te hoog tillen en te hoog stapelen, niet te veel met de rug draaien en de last goed beet kunnen pakken) aan deze norm voldaan wordt. Als de omstandigheden niet ideaal zijn, dan is het maximaal toegestane tilgewicht veel lager.
Dit gewicht wordt vermenigvuldigd met 6 factoren waaruit de tilindex wordt berekend. Bij een tilindex van:

  • 1 of lager zijn geen maatregelen nodig.
  • tussen 1 en 2 zijn maatregelen nodig binnen afzienbare tijd.
  • hoger dan 2 zijn direct maatregelen noodzakelijk.

Bepaal het maximale tilgewicht voor uw eigen werksituatie

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel