Bukken en buigen bij controle werkzaamheden in stallen

Bukken en buigen bij controle werkzaamheden in stallen

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Voor het rapen van eieren en het verwijderen van dode hennen controleert een pluimveehouder die een stal met scharrelsysteem heeft dagelijks de stal. Hierbij wordt veel gebukt. Het controleren duurt één of meerdere uren.

Wat is de gewenste situatie?

Bukken en buigen blijft beperkt to maximaal 24 tot 40 keer per uur of 5 minuten per uur.

Belastende houdingen worden zo veel mogelijk voorkomen. Belastende houdingen zijn knielen, hurken, bukken, zeker in een gedraaide houding.

Maatregelen

Neem maatregelen om de hoeveelheid grondeieren te verminderen of te voorkomen. Mogelijkheden zijn: het aanleren van nestgebruik op de beun, een strategische plaatsing van de waterleiding en stroomdraadjes in de hoeken.

Gebruik een hulpmiddel bij het rapen van grondeieren. Zo kunnen de grondeieren in een staande houding worden geraapt. Denk aan een raaptang of raapriekje. Zie ook arbeidsvriendelijke hulpmiddelen voor de pluimveehouderij.

Geef instructie over bukken.

Vermijd bukken in een gedraaide houding. Zak bij voorkeur met een rechte rug door de knieën.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

  • Neem maatregelen om grondeieren te voorkomen of verminderen. Welke maatregelen u treft, hangt af van de situatie op uw bedrijf. Mogelijkheden zijn:
    • het aanleren en corrigeren van het nestgebruik op de beun in plaats van op de grond (kippen naar de beun jagen)
    • het strategisch plaatsen van de waterleiding in de stal
  • Wissel tips en ervaringen over de omgang met grondeieren uit met collega-pluimveehouders.
  • Zorg dat de eieren gemakkelijk kunnen worden meegedragen. Houd bij voorkeur de handen vrij.