Stalinrichting monteren en demonteren
Stalinrichting monteren en demonteren
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Een paar keer per jaar wordt de kippenstal gereinigd. Hierbij wordt het interieur van de stal gedeeltelijk gedemonteerd en verplaatst. Als alles schoon is, wordt de stal heringericht. Er is sprake van zwaar tillen, tillen in een ongemakkelijke houding en lopend tillen.

Wat is de gewenste situatie?

Het demonteren, verplaatsen en monteren van het interieur van de kippenstal veroorzaakt geen lichamelijke klachten.

Maatregelen

Kies een stalinrichting die gemakkelijk schoon te maken is.

Zet voldoende medewerkers in.

Zorg voor voldoende transport- en tilhulpmiddelen. Denk aan een shovel en karren.

Geef de medewerkers vooraf een instructie over het maximaal te tillen gewicht en een goede tilhouding.

Bouw voldoende rustmomenten in.

Zorg voor veiligheidsschoenen.

Toelichting op de maatregelen

Wat u verder moet weten

NIOSH-methode
Voor de beoordeling van tilsituaties is de NIOSH-methode de meest toegepaste en volledige methode. Er wordt een maximaal tilgewicht gehanteerd van 23 kg per persoon. Dit betekent dat niet meer dan 23 kg per persoon getild mag worden en niet meer dan 46 kg met twee personen. Het gewicht van 23 kg geeft aan dat tillen veilig is, als onder ideale omstandigheden (niet te ver reiken, niet te vaak en te lang tillen, niet te hoog tillen en te hoog stapelen, niet te veel met de rug draaien en de last goed beet kunnen pakken) aan deze norm voldaan wordt. Als de omstandigheden niet ideaal zijn, dan is het maximaal toegestane tilgewicht veel lager.
Dit gewicht wordt vermenigvuldigd met 6 factoren waaruit de tilindex wordt berekend. Bij een tilindex van:

  • 1 of lager zijn geen maatregelen nodig.
  • tussen 1 en 2 zijn maatregelen nodig binnen afzienbare tijd.
  • hoger dan 2 zijn direct maatregelen noodzakelijk.

Bepaal het maximale tilgewicht voor uw eigen werksituatie.

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel