Vierwielige trekkers

Vierwielige trekkers

Trekkers worden in combinatie met werktuigen ingezet voor verschillende werkzaamheden. Werkzaamheden in een moderne trekker met veiligheidscabine zijn veilig. Risico's ontstaan bij: het aankoppelen van werktuigen, deelname aan het verkeer en werken langs sloten of op hellingen.

 

dodehoek spiegel


Deze spiegels zorgen voor beter zicht.

Wat is de gewenste situatie?

Het werken met trekkers gebeurt veilig.

Maatregelen

De trekker is veilig en wordt conform de gebruikshandleiding gebruikt en onderhouden.

Zorg dat de trekker is voorzien van een veiligheidscabine of een veiligheidsbeugel of -frame.

Zorg dat de zitplaatsen van de trekker voorzien zijn van een veiligheidsgordel*.

Zorg dat de kennis en ervaring van de medewerkers is afgestemd op de gevaren van de combinatie trekker - machine - omgeving.

Zorg voor toezicht op een veilige uitvoering van het werk.

Zorg dat de bestuurder een T-rijbewijs heeft. Zie toelichting.

* Het gebruik van een veiligheidsgordel is noodzakelijk bij het rijden op de openbare weg, bij snelheden boven de 10 km/h. en bij werkzaamheden op taluds en hellingen.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Voorkom dat de bestuurder / bijrijder bij incidenten onder de trekker terecht komt; voorzie de zitplaatsen van veiligheidsgordels.
 • Maak afspraken over het gebruik van de veiligheidsgordels. Bij een ongeval kan men door de klap uit of van de trekker geslingerd worden.
 • Zorg dat de trekker is voorzien van een laag aankoppelpunt voor getrokken werktuigen om het achteroverslaan te voorkomen.
 • Gebruik een aankoppelsysteem waarbij personen zich niet tussen de trekker en het werktuig hoeven te bevinden.
 • Zorg voor goede verlichting en goed zicht. Monteer eventueel extra spiegels of gebruik een camera met monitor. Kijk op: Achteruitrijden met trekkers en grote machines.
    camera  Foto: Camera
 • Bepaal bij werken op taluds of hellingen vooraf welke techniek het beste ingezet kan worden. Raadpleeg daarvoor: Werken op hellingen en taluds.
 • Gebruik bij het werken in kassen geen machine met dieselmotor of voorzie de uitlaat van de dieselmotor van een roetfilter met een gravimetrisch afvangrendement van minimaal 70%.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Overweeg bij aanschaf een trekker / machine met luchtdrukremmen vanwege de toegenomen snelheid en massa.
 • Onderhoud de trekker conform de gebruikshandleiding.
 • Controleer dagelijks: de vloeistofniveaus, de wielbouten en moeren en andere delen die de veiligheid kunnen beïnvloeden.
 • Laat de trekker periodiek keuren door een deskundige.
 • Zorg dat ook de chauffeursstoel aantoonbaar gecheckt wordt.
 • Laat de trillingsdempende rubbers van de machine periodiek controleren. Vervang deze minimaal eens per vier jaar. Kijk ook eens in het rapport Maatregelen ter vermindering van de blootstelling aan trillingen
 • Bij storingen of onderhoud: schakel de trekker en de machine uit.
 • Zorg voor een bezem / schop om achtergebleven modder op de openbare weg op te ruimen.
 • Bevestig ongebruikte (dubbele) wielen met een ketting aan de muur of plaats deze in een rek, zodat deze niet om kunnen vallen.

Opleiding en instructie

 • Vanaf 1 juli 2015 is het verplicht om een T-rijbewijs (overgangstermijn*) te hebben bij het besturen van een trekker op de openbare weg.
 • Zorg voor een instructie over:
  • het rijden met hoge snelheid en de effecten bij het nemen van bochten en drempels;
  • veiligheidsvoorschriften en veiligheidsmaatregelen;
  • niet toegestane handelingen;
  • onderhoud en hoe te handelen bij verstoppingen, storingen of schade. Kijk op: Verstoppingen en storingen oplossen en machines onderhouden;
  • het instellen van de stoel.
 • Maak gebruik van de Cumela informatie "Ik rij veiliger!"
 • Maak gebruik van de E-learning.
 • Check of de chauffeur de instructie heeft begrepen.
 • 16- en 17-jarigen mogen alleen een trekker besturen indien zij in het bezit zijn van een T-rijbewijs.
 • Stem de mate van toezicht af op de kennis en ervaring van de jeugdige en de gevaren van het werk (van steeksproefsgewijs toezicht tot intensief toezicht).

*Had betrokkene op 1 juli 2015 een rijbewijs B dan mag hij/zij met dat rijbewijs een trekker besturen. Bij de eerstvolgende vernieuwing van het B rijbewijs krijgt hij/zij de categorie T automatisch bijgeschreven. Hij/zij moet het rijbewijs dan wel voor 1 juli 2025 vernieuwen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag de veiligheidsgordel bij het rijden op de openbare weg, bij snelheden boven de 10 km/h en bij werkzaamheden op taluds en hellingen.
 • Draag veiligheidsschoeisel met stroeve zolen.
 • Draag werkhandschoenen.
 • Gebruik handschoenen bij aan- en afkoppelen.
 • Draag signaalkleding bij werken in de openbare ruimte.
 • Gebruik gehoorbescherming bij meer dan 80 dB(A).

Wat u verder nog moet weten

 • Laat een trekker niet in een ruimte draaien. De uitlaatgassen (dieselmotoremissie) zijn zeer schadelijk voor de gezondheid.
 • Verminder de blootstelling aan schokken en trillingen:
  • Stel bij aanschaf hoge eisen aan:
  • De ergonomie van de trekker / cabine.
  • Trillingsdemping, zoals stoeleigenschappen, vooras- en cabinevering, eigenschappen van de banden. Bespreek de trillingsnorm waaraan een nieuwe machine moet voldoen. De dagelijks toegestane gebruiksduur is afhankelijk van het trillingsniveau.
  • Gebruik bij kippers en dumpers een kogeltrekhaak om overmatige trillingen en schokken te voorkomen.

Meer informatie

 

trekker check

Inhoudsopgave

Downloads

Checklist onderhoud van een chauffeursstoel Download
Ik rij veiliger! Download
Instructie aan medewerkers Download
Veilig oppompen en bijpompen van banden Download