Zolders en verdiepingsvloeren
Zolders en verdiepingsvloeren
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Hiermee worden (open) ruimtes op hoogte bedoeld waar materiaal op wordt geplaatst en waar mensen zich sporadisch op begeven, bijvoorbeeld voor controles en onderhoud van installaties. Wanneer zolders en verdiepingsvloeren zonder afdoende afscherming worden betreden, is er sprake van valgevaar met kans op ernstig tot soms dodelijk letsel.

Wat is de gewenste situatie?

Valgevaar bij het betreden van zolders en verdiepingsvloeren wordt voorkomen.

De afscherming voldoet aan de veiligheidseisen.

De medewerkers zijn geïnstrueerd.

De leiding houdt toezicht op naleving van gemaakte afspraken.

Maatregelen

Voorkom dat medewerkers op zolders of verdiepingsvloeren komen door geen materiaal op de zolders te plaatsen;

Plaats, indien deze ruimtes wél als opslag dienen, materialen op pallets of in kisten. Dit, zodat deze er met de heftruck of verreiker op- en af kunnen worden gezet en medewerkers niet zelf de zolder op hoeven,

Indien medewerkers (toch) op de zolder of verdiepingsvloer moeten komen, zorg er dan voor dat er doelmatige afscherming is geplaatst en

Voorzie in een veilige toegang tot de zolder, (zie toelichting in arbocatalogus tekst trappen en ladders).

Een verplaatsbaar/verschuifbaar deel van de afscherming, indien er tevens spullen met de heftruck of verreiker op- en van een zolder worden gezet.

Maak afspraken over het veilig werken op- en betreden van zolders en verdiepingsvloeren. Leg deze afspraken vast en houd toezicht hierop. 

Toelichting op de maatregelen

 • Houd in de ontwerpfase rekening met het voorkomen van valgevaar, door geen zolders te plaatsen, of door dichte wanden te plaatsen.
 • Zorg indien zolders betreden moeten worden (om materiaal op te plaatsen/af te halen of om je op te begeven bijvoorbeeld voor controles en onderhoud van installaties), dat dat op 4 meter van de rand gebeurt. In dat geval kan randbeveiliging achterwege blijven.
 • Indien de afstand tot de rand tot 2 meter kan worden beperkt, dan is afzetten met bijvoorbeeld een waarschuwingslint, -ketting of -schraag op 2 meter afstand van de rand voldoende.
 • Plaats een stevig hekwerk indien mensen zich (ook) dicht bij de rand moeten begeven. Deze moet aan de bovenzijde voorzien zijn van een stevige leuning op ten minste 1,0 meter boven het werkvlak en op ca. 55 cm een tussenregel. Open constructies die aan de onderzijde aansluiten op het werkvlak zijn voorzien van een kantplank van 15 cm hoog. Als uitsteeksels het aansluiten verhinderen, is hierop een afwijking van 15 cm toegestaan. Treft dan wel maatregelen om te voorkomen dat personen worden getroffen door voorwerpen die door de ontstane openingen vallen of rollen.
 • Houd openingen dusdanig beperkt dat een kubus van 47 cm er niet doorheen kan.
 • Zorg dat werkvloeren altijd gesloten zijn. Kleine openingen zijn toegestaan, bijvoorbeeld voor stroomdraden, maar die mogen een kubus van 8 cm niet kunnen doorlaten.
 • Plaats een vaste trap met leuning om toegang te krijgen tot de ruimte. Wordt de ruimte zeer incidenteel betreden dan kan gebruik worden gemaakt van een ladder. 
 • Zorg dat de ladder goed geborgd is tegen wegglijden door: 
  • goede ladderschoenen of
  • een verbrede laddervoet
  • en eventueel een laddermat;
  • de ladder bovenaan vast te zetten (niet bij tweedelige ladder) of
  • een collega aan de voet van de ladder.
 • Beklim de ladder met het gezicht naar de ladder toe en gebruik twee handen. Maak gebruik van hijsmiddelen voor het plaatsen van spullen op of van de zolder.
 • Zorg voor een verplaatsbaar/verschuifbaar deel van de afscherming, indien er tevens spullen met de heftruck of verreiker op- en van een zolder worden gezet.
 • Maak afspraken en leg deze schriftelijk vast, onder andere over wie bevoegd zijn zolders te betreden en over het terugplaatsen van de verplaatsbare afscherming.
 • Zorg voor toezicht op de gemaakte afspraken.
 • Zorg voor periodieke controle van de afscherming en van trappen en ladders (zie arbocatalogustekst over ladders en trappen).

Afbeelding: Bij bovenstaande 1e afbeelding ontbreekt het hekwerk vrijwel volledig. Dit is dan ook fout.

Afbeelding: Bij de 1e foto is het hekwerk weggehaald en niet teruggeplaatst (fout). Bij de 2e foto is er een hekwerk aanwezig in de vorm van een wipsysteem, waarbij de toegang tot de rand altijd gesloten is (goed). 

Meer informatie

Toetsing NL Arbeidsinspectie

 • Deze catalogustekst is op 10-08-2023 geactualiseerd en positief getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie op artikel 3.16 lid 1 en 3 (valgevaar)

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel