Beeldschermwerk
Beeldschermwerk
Goedgekeurd door Sociale Partners

Langdurig achter een beeldscherm werken leidt tot gezondheidsklachten. Onderzoek heeft uitgewezen dat vanaf vier uur per dag de kans op gezondheidsklachten van nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen ernstig toeneemt.

Knelpunten

Mensen die meer dan twee uur per dag met een beeldscherm werken, beschikken niet altijd over een ergonomisch ingerichte werkplek.

Langdurig beeldschermwerk kan gezondheidsklachten veroorzaken.

De brancheafspraken

Stem het meubilair af op de gebruiker en de te verrichten werkzaamheden. Houd rekening met de lichaamsafmetingen en persoonlijke voorkeur.

Voldoe aan de eisen die worden gesteld aan beeldschermapparatuur, zoals de leesbaarheid van het scherm.

Stem verlichting en beeldschermapparatuur goed op elkaar af.

Neem de richtlijnen voor een ergonomisch juiste werkhouding in acht.

Beperk de tijdsduur van het beeldschermwerk.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

Werken met de computer levert een constante belasting op van het bewegingsapparaat en de ogen. Beeldschermwerk kenmerkt zich door het maken van steeds dezelfde bewegingen met handen en of vingers. Als dat langer dan twee uur per dag of meer dan een uur achter elkaar gebeurt, is er grote kans op gezondheidsklachten van: nek, (boven)rug, schouders, armen, polsen en ogen. Met uitzondering van de ogen worden bovenstaande klachten in een verzamelnaam ook wel RSI (Repetitive Strain Injury) of CANS (Complaints of the Arm, Neck and/or Shoulder) genoemd. Een verkeerde werkhouding, een te hoog werktempo, te weinig pauzes en een te hoge werkdruk kunnen het ontstaan van bovenstaande gezondheidsklachten versnellen. Een goede organisatie en voorbereiding bij beeldschermwerk helpen gezondheidsklachten voorkomen.

De volgende zaken zijn hierbij van belang.

Bijlage 1 Werk en werkzaamheden

Bijlage 2 Inrichting en hulpmiddelen

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel