Infokaart - Veilig en gezond werken in de omgeving van teken

Download the info card in different languages.  

Deze infokaart geeft de belangrijkste aandachtspunten weer om gezond te werken op plekken waar teken kunnen voorkomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar risico’s, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en maatregelen (voorbereiden, uitvoeren en na afloop). 

De infokaart bevat korte teksten en pictogrammen en is in meerdere talen beschikbaar. 

Let op, deze infokaart vervangt niet het delen van een schriftelijke instructie (waaronder een handleiding), een instructie op de werkplek of het volgen van een opleiding. 
Het vormt als het ware een geheugensteuntje met de belangrijkste aandachtspunten voor medewerkers.  

De infokaarten kun je rechts (of onderaan op mobiele versie) van deze pagina downloaden en eventueel printen.

Interesse in een fysiek exemplaar? Mail dan naar: info@stigas.nl  

Meer informatie over teken en de ziekte van Lyme op: weekvandeteek.nl 

Stigas heeft voor meerdere onderwerpen infokaarten beschikbaar. Naar alle infokaarten >>
 

 

Downloads

Dutch Download
Bulgarian Download
English Download
Polish Download
Romanian Download