Werken op taluds en hellingen

Werken op taluds en hellingen

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

 

werken op helling

Werken op taluds en hellingen kan risicovol zijn. Zeker als de hellingen nat of drassig zijn. Op een modderige helling met kuilen en gaten is er een kans aanwezig dat een machine kantelt of wegglijdt, en kan de chauffeur of de werknemer bekneld raken of bijvoorbeeld in het water terecht komen. Langdurig werken op een talud of helling kan zorgen voor een scheve werkhouding. Dit kan lichamelijk belastend zijn en gezondheidsklachten veroorzaken.

Knelpunten

De bodemgesteldheid en de draagkracht van de bodem is niet altijd goed in te schatten. Om een juiste werkmethode te kiezen is niet altijd voldoende kennis/deskundigheid aanwezig.

Machines en materialen kunnen wegglijden, wegvallen of kantelen.

Medewerkers kunnen wegglijden en met de machines in aanraking komen.

De medewerker kan gezondheidsklachten krijgen door het werken in een scheve houding.

De brancheafspraken

Stem de kennis en ervaring van medewerkers af op de gevaren van de omgeving en het werk.

Zorg voor een veilige werkmethode.

Gebruik een voor het specifieke werk geschikte machine.

Zorg dat de medewerker voldoende deskundig is door instructie en scholing.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Beoordeel vooraf hoe het werk op het talud of helling veilig kan plaatsvinden. Bespreek de bijzonderheden met de betrokkenen.
 • Kies een werkmethode waarbij de risico's voor de medewerker(s) en de omgeving beheersbaar zijn.
 • Werk bij voorkeur vanaf het vlakke deel boven of onder de helling. Dit voorkomt een scheve werkhouding. Houd rekening met de bodemgesteldheid van het vlakke deel.
 • Als het werk niet vanaf het vlakke deel boven of onder de helling gedaan kan worden: houd dan rekening met:
  • de hellingshoek (deze hangt af van de techniek en de hieronder genoemde factoren)
  • de bodemgesteldheid
  • draagkracht van de bodem
  • kuilen en gaten en andere obstakels
  • vochtigheid (bij natte bodem bestaat een grote kans op glijden)
  • de begroeiing
  • de weersgesteldheid
  • de situatie onder aan de helling (verkeer, (on)diep water)
 • Hef storingen pas op als de machine vlak staat.
 • Houd voldoende toezicht op een veilige werkwijze

Gereedschap, machines en apparaten

 • Werk bij maaiwerkzaamheden die niet vanaf het vlakke deel gedaan kunnen worden met:
  • een op afstand bestuurbare maaier
  • of: een vierwielige trekker met laag zwaartepunt
  • of: een tweewielige trekker
  veiligheid fysieke belasting werksnelheid
hydraulische arm met maaier ++ +/- +
op afstand bestuurbare maaier ++ + -
vierwielige trekker met laag zwaartepunt +/- +/- ++
tweewielige trekker +/- - +/-
bosmaaier +/- -- --

Overzicht van ingeschatte scores m.b.t. veiligheid, fysieke belasting en werksnelheid bij drie maaitechnieken op taluds

Tweewielige trekker met speciale noppen voor taluds
Foto: Tweewielige trekker met speciale noppen voor taluds

Radiografisch bestuurbare maaier
Foto: Op afstand bestuurbare maaier

Opleiding en instructie

 • Zorg dat de medewerker voldoende deskundig is en een aantoonbare instructie heeft ontvangen.
 • Werk bij voorkeur vanaf het vlakke deel boven of onder aan de helling.
 • Bespreek ongevallen en bijna-ongevallen die in het bedrijf of in de sector hebben plaatsgevonden bij het werken op taluds en hellingen.

Wat u verder nog moet weten

Naast het gevaar van kantelen of wegglijden van de machine of trekker, zorgt het lopen of rijden op talud voor een hogere lichamelijke belasting door scheef zitten of lopen. Ook daarom is het aan te bevelen om zoveel mogelijk vanaf de vlakke delen te werken.

Meer informatie