Wild en overige dieren in de natuur
Wild en overige dieren in de natuur
Goedgekeurd door Sociale Partners

 

Vos

In Nederland komen we als medewerker, zowel op het land als op het water, diverse wilde dieren tegen in de natuursector zoals edelherten, reeen, zwartwild, dassen, otters, marters, vossen, vleermuizen, vogels en nog veel meer dieren.

Risico’s voor medewerkers kunnen ontstaan doordat:

  • niet altijd bekend is waar dieren zich kunnen ophouden
  • dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen
  • dieren bepaalde ziekten kunnen overbrengen op mensen.

Knelpunten

Risico’s voor medewerkers, zoals het aangevallen worden door dieren kunnen ontstaan wanneer zij onbekend zijn met het gedrag van de dieren die zij kunnen tegenkomen. Door verkeerd handelen kunnen ze dan bijvoorbeeld agressief gedrag uitlokken bij het dier.

Risico’s kunnen ook ontstaan door contact met (zieke) dieren die, op de mensen, overdraagbare ziekte bij zich dragen.. Dit kan bijvoorbeeld tijdens het hanteren en verpakken van kadavers. Medewerkers kunnen dan bijvoorbeeld in contact komen met besmet bloed, besmette lichaamsvloeistoffen van dieren, maar kunnen ook in contact komen met besmet gereedschap.

De brancheafspraken

Inventariseer en beoordeel de risico’s van de werkzaamheden met wild, overige dieren en kadavers, die voorkomen op de terreinen waar wordt gewerkt.

Zorg voor voorlichting en instructie en regel ook toezicht op de gemaakte afspraken.

Zorg dat de medewerkers weten hoe zij met bepaalde dieren moeten omgaan en dat zij bekend zijn met de risico’s van besmetting door (zieke)dieren.

Zorg er voor dat medewerkers weten in welke gevallen zij incidenten moeten melden c.q. zich moeten wenden tot een arts.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

  • Inventariseer met welke dieren de medewerkers in aanraking kunnen komen in de gebieden waar uw organisatie werkzaam is en stem daar het beleid op af.
  • Werk met geïnstrueerde mensen. Zorg voor een goede voorlichting.
  • Beoordeel met behulp van een checklist alle mogelijke risico’s in een werkgebied en ga na of maximaal is ingezet op risicobeheersing.
  • Geef de juiste werkwijze, veiligheidsmaatregelen en voorlichting aan het personeel. Pas deze aan als medewerkers in aanraking kunnen komen met dieren, die hen niet bekend zijn (bijv. bij introductie van nieuwe dieren in bekend gebied of bij werkzaamheden in nieuwe gebieden).

Opleiding en instructie

  • Zorg voor voorlichting en instructie voor de terreinbeheerder en de medewerkers, bij voorkeur op locatie.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg dat deze beschikbaar zijn. Denk ook aan vloeistofdichte handschoenen

Meer informatie

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel