Rooien en planten

Rooien en planten

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Handmatig rooien en planten van struiken en bomen kan lichamelijk zwaar belastend zijn. Mechanische hulpmiddelen kunnen het werk vaak lichter maken.

 

Graafmachine


Foto: Graafmachine bij plantwerk

Wat is de gewenste situatie?

Het rooien en planten leidt niet tot gezondheidsklachten.

Maatregelen

Eén persoon tilt niet meer dan 23 kg.

Voorkom duwen en trekken van meer dan 30 kg. Zie toelichting in checklist.

Zet, waar mogelijk, hulpmiddelen in om zwaar tillen te voorkomen.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

  • Beoordeel vooraf hoe het werk op fysiek verantwoorde wijze kan plaats vinden.
  • Is het werk te belastend voor de gezondheid, zorg dan voor de inzet van hulpmiddelen zoals een hydraulische graafmachine, minigraver of minishovel.
  • Zijn deze hulpmiddelen niet inzetbaar? Overleg met de opdrachtgever en/of ontwerper over alternatieven.
  • Zorg ervoor dat hulpmiddelen op tijd op de werkplek aanwezig zijn. Zo wordt voorkomen dat werkzaamheden alsnog handmatig uitgevoerd worden.
  • Als de situatie alleen handmatig graven toelaat, zorg dan dat de medewerkers geïnstrueerd zijn over een gezonde manier van werken (o.a. steellengte en werkhouding).
  • Instrueer de medewerkers. Bijlage Instructie Rooien en planten.

Gereedschap, machines en apparaten

  • Gebruik bij rooiwerk een minigraver, stobbefrees of ander hulpmiddel. Omdat deze hulpmiddelen ook in smalle uitvoering (smaller dan 80 cm) leverbaar zijn, is bijna elke plaats bereikbaar.
  • Gebruik hulpmiddelen bij het verplaatsten van zware objecten (meer dan 23 kg). Een shovel, rupsdumper of minigraver bijvoorbeeld.
  • Gebruik de minigraver om het plantgat te graven.

Meer informatie