Minigraver

Minigraver

Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Inspectie SZW

Het werken met een graafmachine kan gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld het gevaar van kantelen op een talud of helling bij sloten of kanalen, maar ook bij op- en afrijden van de aanhangwagen of auto. Als de spoorbreedte kleiner wordt, neemt het kantelgevaar toe. Bij minigravers (tot 5½ ton) is de spoorbreedte klein, waardoor het kantelgevaar relatief groot is. Een ander gevaar is het raken van kabels, leidingen en buizen. Grote graafmachines worden in de hoveniers sector weinig ingezet en worden in dit stuk niet beschreven.

Wat is de gewenste situatie?

De werkplek en werkomgeving zijn zo veilig mogelijk.

De minigraver is veilig en wordt conform de gebruikshandleiding gebruikt en onderhouden.

De medewerkers zijn voldoende deskundig en geïnstrueerd.

De leiding houdt toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken.

Maatregelen

Beoordeel de werkplek vooraf en stem de inzetbaarheid van mens en machine daar op af.

Werk met een CE-gemarkeerde machine, inclusief documentatie en gebruikshandleiding.

Voer dagelijkse en periodieke controle en onderhoud uit volgens de gebruikshandleiding.

Zorg dat de machinist een aantoonbare opleiding of training heeft gevolgd.

Zorg voor een veilige werkwijze, denk ook aan collega's die rond de machine werken.

Pas voor het werk de graafcoderegels toe.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Zorg dat de minigraver veilig kan worden vervoerd, geladen en gelost.
 • Zorg dat de minigraver geschikt is voor het uit te voeren werk.
 • Zorg dat de 6 graafcoderegels toegepast worden voordat het werk begint.
 • Maak afspraken over hoe om te gaan met derden bij het werk.
 • Maak afspraken met betrokkenen over het markeren, afzetten of afsluiten van de openbare weg bij specifiek gevaar. Zie ook bij werken langs de weg
 • Voorkom kantelen van de minigraver bij werken op talud of helling
 • Zorg dat op machines met veiligheidscabine, -frame of -beugel altijd de veiligheidsgordel gedragen wordt om letsel bij kantelen te voorkomen.
 • Gebruik rijplaten bij een slappe ondergrond.

Gereedschap, machines en apparaten

 • Zorg dat de machine is voorzien van een veiligheidsbeugel of –frame, als er geen veiligheidscabine gemonteerd is. Dit om te voorkomen dat de machinist bekneld raakt bij het kantelen van de machine.
 • Zorg dat de machine is voorzien van een passend verwisselbaar uitrustingsstuk. Een te grote bak monteren betekent een groter kantelgevaar of het bezwijken van de constructie.
 • Plaats spiegels op de machine als het zicht naar achteren beperkt is.
 • Onderhoud de machine zoals aangegeven in de gebruikshandleiding.
 • Laat de machine minimaal een keer per jaar keuren.
 • Bij hijsen van lasten "Hijsmiddelen".
  • Raadpleeg de hijstabel in de gebruikshandleiding van de machine voor de hefcapaciteit.
  • Gebruik goedgekeurde stroppen, kettingen en haken.
  • Houd de last tijdens het rijden dicht bij de grond.
 • Zorg voor goed werkende verlichting bij het werken op de openbare weg.

Opleiding en instructie

 • Zorg dat de machinist voldoende deskundig is en een aantoonbare opleiding, training of instructie heeft ontvangen. Er zijn diverse organisaties die opleidingen aanbieden.
 • Zie er op toe dat jeugdigen (16 en 17 jaar) alleen onder deskundig toezicht werken. De mate van toezicht is mede afhankelijk van de leeftijd. Naarmate een jeugdige werknemer jonger en minder ervaren is zal het deskundig toezicht intensiever zijn. Het geheel zelfstandig verrichten van de werkzaamheden door jeugdigen is verboden.
 • Zorg voor een Nederlandse gebruikshandleiding.

Meer informatie