Fotograferen van stieren

Fotograferen van stieren

Voor onder andere presentaties worden op graasdierbedrijven en bij veeverbeteringsorganisaties vaak foto's gemaakt van fokdieren. Vooral bij stieren kan dit tot gevaarlijke situaties leiden.

Wat is de gewenste situatie?

Het fotograferen van stieren wordt veilig gedaan.

Maatregelen

Neem maatregelen om er voor te zorgen dat de stier rustig blijft.

Tref voorzieningen ter bescherming van de fotograaf en begeleiders.

Zorg voor goede en voldoende begeleiding.

Draag goed sluitende kleding en veiligheidsschoeisel.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Fotografeer de stier bij voorkeur in de eigen vertrouwde omgeving. Door het dier voor een blauwe wand te fotograferen kan later elke willekeurige achtergrond digitaal worden aangebracht.
 • Leg voor grotere zwaardere dieren een fotoring aan op het bedrijf die is voorzien van verticale metalen palen of bokken waarachter men kan vluchten.
 • Breng in de vloer een markering aan waarop de voorpoten moeten staan. Zorg dat deze markeringsomgeving hydraulisch/elektrisch iets verhoogd kan worden voor positiecorrecties.
 • Pas bij een stier van 15 maanden of ouder die een lager scorende index heeft op karakterkenmerken eventueel een lichte sedatie (verdoving) toe.
 • Scheer, was en toiletteer de stier(en) bij voorkeur een dag van te voren.
 • Zorg dat er naast de fotograaf altijd twee begeleiders zijn om de stier in bedwang te houden.
 • Breng de stier in een positie waarbij de fotograaf en de begeleiders zich met enkele stappen achter bijvoorbeeld Amsterdammertjes in veiligheid kunnen brengen.
 • Laat één medewerker de kop van de stier vasthouden. Deze medewerker moet door bijvoorbeeld een ijzeren hekwerk afgeschermd staan van de stier.
 • Begeleid stieren met een leidtouw voorzien van musketonhaak met borging en geleidestok aan de neusring.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag goed sluitende werkkleding. Geen loshangende kleding.
 • Draag veiligheidsschoeisel met een goed geprofileerde antislipzool.

Meer informatie