Veiligheid op het gezinsbedrijf waar de loonwerker werkt

Veiligheid op het gezinsbedrijf waar de loonwerker werkt

Werkzaamheden, zoals gras of maïs inkuilen, mest uitrijden of oogsten, worden uitgevoerd met moderne en grote machines. Deze werkzaamheden kunnen gevaarlijk zijn voor personen die in de buurt zijn van deze machines.

 

kinderen op erf met grote machines

Vooral kinderen vinden de machines interessant en zullen ze graag willen zien. Zij kunnen dan op plaatsen komen die voor de chauffeur of machinist moeilijk te overzien zijn. Samen met de agrariër is de loonwerker verantwoordelijk voor de veiligheid van personen tijdens het werk.

Wat is de gewenste situatie?

De agrariër is op zijn eigen bedrijf verantwoordelijk voor de veiligheid van de personen die daar verblijven.

De loonwerker is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van het werk.

Maatregelen

Maak afspraken over de plaatsen waar kinderen en andere personen mogen komen tijdens het werk.

Spreek af welke maatregelen worden genomen om risico's voor kinderen en derden te voorkomen.

Spreek af wie er toezicht houdt.

Monteer indien nodig extra spiegels en/of camera-monitorsysteem voor een beter zicht.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

  • Maak afspraken met de loonwerker over de veiligheid van kinderen. Spreek bijvoorbeeld af dat er geen kinderen zijn op het erf of perceel waar met machines wordt gewerkt.
  • Zet putten waar aan gewerkt wordt af met schrikhekken (rood/wit) en dek ze na gebruik direct weer af.
  • Plaats spiegels bij onoverzichtelijke hoeken.
  • Zorg voor achteruitrijdsignalering (bleeper) op de machines.
  • Plaats kleine kinderen* in een omheinde ruimte.
    * Kinderen waar nog niet of moeilijk afspraken mee gemaakt kunnen worden.

Wat u verder nog moet weten

Let op spelende kinderen
Foto: Voorbeeld waarschuwingsbord

  • Het plaatsen van een waarschuwingsbord regelt geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Het attendeert natuurlijk wel.
  • Maak ook afspraken met de loonwerker over het schoonmaken van modder op de weg.

Meer informatie