Reiniging- en ontsmettingsmiddelen

Reiniging- en ontsmettingsmiddelen

Goedgekeurd door Sociale Partners

De intensieve veehouderij hanteert het ”all in – all out” systeem. Dit systeem moet voorkomen dat ziekteverwekkende organismen van de al op het bedrijf aanwezige dieren, nieuw op te zetten dieren besmetten. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Bij een uitbraak moet wettelijk gebruik worden gemaakt van ontsmettingsmiddelen. Bij werken met reinigings- en ontsmettingsmiddelen kunnen risico’s voor de gezondheid voorkomen. Blootstelling kan voorkomen via inademing van dampen of via de huid. De gezondheidsrisico’s zijn afhankelijk van de eigenschappen van het gebruikte middel. De kans op inademing is vooral aanwezig bij verneveling en/of bij stoffen met vluchtige eigenschappen

Wat is de gewenste situatie?

Het werken met reinigings- en/of ontsmettingsmiddelen leidt niet tot gezondheidsklachten of veiligheidsrisico's. 

Maatregelen

Controleer bij gevaarlijke stoffen of er een risico is?

Wees kritisch bij het gebruik van middelen, ga na of gebruik wel noodzakelijk is. Is een ontsmettingsmiddel noodzakelijk, koop en gebruik dan het minst schadelijke middel.

Kies de minst schadelijke toepassingsmethode, bijvoorbeeld gieten i.p.v. spuiten en vernevelen met een hogedruk reiniger.

Zorg dat u op de hoogte bent van de aanwezige chemische stoffen en de risico’s. Vraag hiertoe het veiligheidsinformatieblad op bij de leverancier.

Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen conform de genoemde maatregelen van het veiligheidsinformatieblad.

Maak een werkinstructie. Laat alleen geïnstrueerde medewerkers het ontsmettingswerk doen. Geef de medewerkers minstens 1 maal per jaar voorlichting over de risico’s en de vereiste beschermingsmaatregelen bij het werken met de middelen.

Zorg bij de planning van de werkzaamheden ervoor dat zo weinig mogelijk personen in aanraking komen met de toegepaste middelen. Bij voorkeur alleen de toepasser.

Checklist

Checklist voor de dagelijkse praktijk

Print alleen de checklist

Toelichting op de maatregelen

Informeer medewerkers en zorg voor duidelijke instructies

Voorlichting is belangrijk als u reinigings- en ontsmettingsmiddelen gebruikt. Iedereen in de werkomgeving moet weten wanneer, waar, welke middelen gebruikt worden, waar ze worden bewaard en welke eisen er worden gesteld aan toepassing buiten of binnen. Vragen die van belang zijn:

  • Weten medewerkers welke gezondheidsrisico’s ze kunnen lopen en hoe ze zich daartegen kunnen beschermen.
  • Is voor iedereen duidelijk op welke wijze blootstelling wordt voorkomen.
  • Weet men hoe moet worden omgegaan met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals; masker, handschoenen en kledingstukken.
  • Weten de medewerkers waar de geschikte EHBO-middelen liggen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Zolang er geen alternatieven zijn, is het belangrijk dat je je beschermd.

Zie uitwerking persoonlijke beschermingsmiddelen