Tillen en dragen, duwen en trekken
Tillen en dragen, duwen en trekken
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Fysieke belasting als gevolg van tillen, dragen, duwen en trekken komt in het werk voor bij werkzaamheden zoals:

Het beheersen van fysiek werk kan er voor zorgen dat mensen door minder klachten en minder slijtage beter inzetbaar blijven.

Wat is de gewenste situatie?

Lichamelijke belasting leidt niet tot gezondheidsklachten.

Het werk wordt zo georganiseerd dat de juiste hulpmiddelen op de werkplek aanwezig zijn en gebruikt worden.

Maatregelen

Stel vooraf vast welke hulpmiddelen bij een klus moeten worden ingezet en zorg

dat die middelen ook op de werkplek aanwezig zijn;

Zorg er voor dat deze ook gebruikt worden;

Voorkom eenzijdige belasting door afwisseling van werkzaamheden met meerdere personen;

Geef voorlichting en praktijkinstructie over hoe het lichaam vakkundig te gebruiken en overbelasting te voorkomen en herhaal deze instructies regelmatig;

Besteed aandacht aan bijzondere groepen, zoals ouderen, jongeren, zwangere vrouwen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Checklist

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Beoordeel vooraf de aard van het werk, de ondergrond en de omgeving waar het werk uitgevoerd wordt en stem de techniek en het materieel daarop af.
 • Zorg voor hulpmiddelen bij het verplaatsen van zware objecten (meer dan 23 kilo). Voorkom duwen en trekken van meer dan 30 kilo (zie toelichting in checklijst).
 • Overleg met opdrachtgever over alternatieven als de noodzakelijke hulpmiddelen niet inzetbaar zijn.
 • Zorg dat materieel en materiaal tijdig op de werkplek aanwezig is.
 • Bespreek met medewerkers hoe het zware werk bij veel voorkomende werkzaamheden lichter gemaakt kan worden.
 • Zorg bij werkzaamheden die niet lichter gemaakt kunnen worden, dat medewerkers geen tijdsdruk ervaren, regelmatig met elkaar rouleren.
 • Zorg dat er bij zware werkzaamheden minimaal twee mensen aanwezig zijn, zodat men elkaar kan helpen.
 • Houd rekening met de belastbaarheid van medewerkers uit de bijzonder groepen.

Opleiding en instructie

 • Geef voorlichting over;
 • Zorg voor een training "on the job" bij moeilijke en zware klussen.
 • Check of de medewerker de instructie heeft begrepen.
 • Zorg er voor dat medewerkers blijven nadenken over het voorkomen van zware fysieke belasting, door goede werkwijzen uit te wisselen, periodiek voorlichting te herhalen en medewerkers aan te moedigen elkaar te helpen met zware klussen. Elke inspanning voor een betere werkhouding heeft zin. Overbelasting is een optelsom van steeds dezelfde (foute) belasting. Minder momenten van deze belasting kan het verschil maken tussen het wel of niet krijgen van klachten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag schoeisel dat is afgestemd op de werkomstandigheden, waarbij het profiel een optimale grip geeft.
 • Draag handschoenen voor betere grip en ter voorkoming van wonden.
 • Draag de juiste werkkleding afgestemd op de werksituatie en weersomstandigheden.
 • Houd bij aanschaf rekening met het draagcomfort.
 • Zorg dat (hand)schoenen en werkkleding goed onderhouden worden en tijdig worden vervangen (Zie ook persoonlijke beschermingsmiddelenen).

Meer informatie

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel