Diergeneesmiddelen
Diergeneesmiddelen
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Diergeneesmiddelen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van dierverzorgers en mogelijk bezoekers. Zo zijn er gezondheidsrisico’s bij het toedienen van medicijnen die antibiotica bevatten. De risico’s in het werk zijn:

-    Prikincidenten: Jezelf injecteren met het diergeneesmiddel en/of jezelf prikken aan een besmette naald. 
-    Via inademing worden blootgesteld aan dierengeneesmiddelen.
-    Huidcontact: Via huidcontact worden blootgesteld aan dierengeneesmiddelen.
-    Onbevoegde toegang tot medicijnen.

Bij toepassing volgens de bijsluiter zijn diergeneesmiddelen in principe veilig voor mens, dier en milieu.

Wat is de gewenste situatie?

Er zijn maatregelen genomen om het prikken met naalden zo veel mogelijk te voorkomen.

Dierengeneesmiddelen worden niet ingeademd. 

Dierengeneesmiddelen worden niet via de huid opgenomen.

Diergeneesmiddelen worden veilig opgeborgen. 

Algemene maatregelen

Zorg voor een goede gezondheidsstatus van de dieren, zodat het gebruik van diergeneesmiddelen beperkt blijft

Raadpleeg voor de juiste toepassing altijd je dierenarts. 

Breng medewerkers op de hoogte van risico’s en wijze van bescherming via herhaaldelijke voorlichting en instructie. Laat de dierenarts voorlichting geven over minimaal:

 • Het raadplegen van de bijsluiter en toepassingsvoorschriften. 
 • Het vermijden van huidcontact conform richtlijnen bijsluiter.
 • De procedure prikaccident
 • Een veilig omgang met gebruikte naalden.
 • Pas UDA en URA medicatie alleen toe op voorschrift van de dierenarts. URA en UDA mogen door de eigenaar van het dier zelf worden toegediend nadat ze zijn voorgeschreven door een dierenartsen 
   

Werk bij VRIJE middelen volgens de voorschriften op de verpakking en/of bijsluiter. Vrije middelen zijn verkrijgbaar zonder recept.

Zorg voor een Risico-inventarisatie en evaluatie waarin de risico-beperkende maatregelen zijn benoemd.

Maatregelen ter voorkoming van prikincidenten

Gebruik, als dat kan, een naaldloos injectie systeem bij het vaccineren. Het vaccin wordt dan zonder een injectienaald onder hoge druk in de huid geïnjecteerd.

Gebruik een naaldencontainer om te voorkomen dat je doppen terug moet zetten op de naald.

Zorg dat bij gebruik van naalden een naaldencontainer binnen handbereik aanwezig is. 

Laat medewerkers de naald volgens de door de leverancier voorgeschreven manier in een naaldencontainer plaatsen.

Als er met naalden wordt gewerkt zorg dan voor een procedure bij een prikaccident. Zie bijlage 1 voor een voorbeeld van een prikaccidentenprotocol.

Maatregelen ter voorkoming van blootstelling

Raadpleeg altijd de bijsluiter en hanteer de toepassingsvoorschriften.

Draag adembescherming (FFP3) als de bijsluiter dat voorschrijft.

Draag als het risico van huidcontact aanwezig is, altijd vinyl of nitril handschoenen tenzij de bijsluiter anders voorschrijft.

Maatregelen bij opslag van diergeneesmiddelen

Berg de medicijnen op in een afsluitbare, koele en vorstvrije kast.

Slag geneesmiddelen op conform de gebruiksaanwijzing. Indien nodig in koele ruimte of koelkast (2°C tot 7°C). Plaats een min/max thermometer in de opslag zodat de temperatuurgrenzen gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd. Sla middelen in ieder geval niet onder de 2°C en niet boven 25°C op.

Berg de middelen zo op, dat ze andere producten niet kunnen verontreinigen.

Zorg dat de kast ordelijk en netjes uitziet. Zorg voor afwezigheid van ongedierte en stof.

Zorg dat geneesmiddelen zich in de oorspronkelijke verpakking bevinden.

Berg ze zo op, dat de middelen met de snelste vervaldatum het eerst worden gebruikt.

Schrijf bij injectiepreparaten een aanprikdatum op de primaire verpakking. Gebruik deze middelen niet meer nadat de houdbaarheidstermijn na aanprikken verlopen is (IKB verplichting).

Zorg voor een specifieke afvalemmer/container. 

Laat geen restanten rondslingeren

Zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot medicijnen en Klein Chemisch Afval.

Lever verlopen en vervallen producten in bij het gemeentelijk afvaldepot in je gemeente of schakel in geval van bedrijfsmatig afval een professionele afvalverwerker in. 

Medewerkers die een groter risico lopen

 • Kinderen en jeugdigen tot en met 17 jaar mogen geen dierengeneesmiddelen toedienen.
 • Sommige geneesmiddelen zijn schadelijk voor zwangere en/of ongeboren kind. Laat zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven niet werken met medicijnen die schadelijk zijn voor vrouw en kind. Zie onderwerp ‘Zwangerschap en Arbeid’. 
 • Instrueer anderstalige medewerkers aantoonbaar en in begrijpelijke taal over de gevaren van blootstelling aan geneesmiddelen. Check of men de instructie begrepen heeft.

Checklist

Wat u verder nog moet weten

 • Er zijn 4 soorten geneesmiddelen. 
  • Vrije zonder recept verkrijgbaar, 
  • URA en UDA mogen door de eigenaar van het dier zelf worden toegediend nadat ze zijn voorgeschreven door een dierenartsen 
  • UDD mag alleen door de dierenarts worden toegediend. 
 • Zie voor meer informatie het NVWA 

Toetsing Arbeidsinspectie

Dit onderwerp in de Arbocatalogus is op 21-10-2022 positief getoetst door de Arbeidsinspectie op de volgende artikelen uit het Arbobesluit:

 • Gevaarlijke stoffen: 4.1c, 4.4 lid 5, 4.97 d
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: 8.1

Downloads

Prikaccidenten-protocol dierhouderijen Download
Bijlage: Handen was instructie Download

Heb je vragen of nog extra hulp nodig?

Een gezond bedrijf. Zo doe je dat!

Hebben jouw medewerkers een gezonde werkplek? Werken ze allemaal even veilig? En net zo belangrijk: zitten ze lekker in hun vel? Vragen waar wij het antwoord op weten.
Bij Stigas hebben we jarenlange ervaring met het zorgen voor gezonde medewerkers in agrarische en groene bedrijven. Gezonde medewerkers zorgen namelijk voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector.

Vrouw met mobiel