Diergeneesmiddelen

Diergeneesmiddelen

Goedgekeurd door Sociale Partners

Diergeneesmiddelen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van dierverzorgers en mogelijk bezoekers. Zo zijn er gezondheidsrisico’s bij het toedienen van medicijnen die antibiotica bevatten. Verkeerd gebruik van antibiotica kan resistentieontwikkeling bij bacteriën veroorzaken. Bij toepassing volgens de bijsluiter zijn diergeneesmiddelen in principe veilig voor mens, dier en milieu.

Diergeneesmiddelen worden verstrekt op basis van het behandelplan wat in overleg met de dierenarts is vastgesteld. 

 

Lees meer

Diergeneesmiddelen hebben een distributie status. Afhankelijk van het doel van het product en het risicoprofiel krijgt een product de status:

- UDD: uitsluitend door de dierenarts te gebruiken diergeneesmiddelen die uitsluitend door de dierenarts mogen worden toegediend en daarom niet rechtstreeks mogen worden afgeleverd aan de houder van dieren.

- UDA: Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek. Diergeneesmiddelen die uitsluitend door een dierenarts of een apotheker, op recept van een dierenarts, aan een houder van dieren worden afgeleverd.

- URA: Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek of leverancier met een vergunning.

- VRIJ: Vrij verkrijgbaar zonder recept. Diergeneesmiddelen die vrij verhandelbaar zijn.

Voor wat betreft de diergeneesmiddelen die door de eigenaar zelf mogen worden toegepast, is het nadrukkelijk van belang om aandacht te besteden aan een juiste toediening, opslag en afvoer van gebruikte (verpakkings) materialen.

Wat is de gewenste situatie?

Dierengeneesmiddelen worden veilig gebruikt. Dit voorkomt risico’s voor de gezondheid van mensen.

Diergeneesmiddelen worden veilig opgeborgen. Dit voorkomt risico’s op blootstelling, verminderde werkzaamheid en onbevoegd gebruik.

Maatregelen

Toepassen van UDA en URA medicatie altijd op voorschrift van de dierenarts. VRIJE middelen volgens voorschrift van de verpakking en/of bijsluiter. 

Raadpleeg altijd de bijsluiter en hanteer de toepassingsvoorschriften.

Vermijd bij het toedienen van medicijnen huidcontact. Draag als het risico van huidcontact aanwezig is, altijd handschoenen als dat in de bijsluiter geadviseerd wordt.

Zorg voor een afsluitbare, koel en vorstvrije kast en voor een specifieke afvalemmer/container.

Zorg in deze afsluitbare ruimte ook voor een specifieke afvalemmer/container.

Zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot medicijnen en KCA (Klein Chemisch Afval). 

Zorg voor een procedure bij een prik accident.

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Zorg voor orde en netheid, ook in de stal. laat na een behandeling geen restanten slingeren. 
 • Gebruik middelen altijd in overleg met de dierenarts.
 • Vermijd bij toediening huidcontact, draag als het risico van huidcontact aanwezig is, altijd handschoenen als dat volgens de bijsluiter geadviseerd wordt.
 • Plaats diergeneesmiddelen in een kast die gemakkelijk schoon te houden is. Zorg dat de kast ordelijk en netjes uitziet. Zorg voor afwezigheid van ongedierte en stof.
 • Zorg dat geneesmiddelen zich in de oorspronkelijke verpakking bevinden.
 • Berg ze zo op, dat de middelen met de snelste vervaldatum het eerst worden gebruikt.
 • Schrijf bij injectiepreparaten een aanprikdatum op de primaire verpakking. Gebruik deze middelen niet meer nadat de houdbaarheidstermijn na aanprikken verlopen is (IKB verplichting).
 • Berg de middelen zo op, dat ze andere producten niet kunnen verontreinigen.
 • Sla geneesmiddelen op conform de gebruiksaanwijzingen. Indien nodig in koele ruimte of koelkast (2°C tot 7°C ). Plaats een min/max thermometer in de opslag zodat de temperatuursgrenzen gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd. Sla middelen in ieder geval niet onder 2°C en niet boven 25°C op.
 • Lever verlopen en vervallen producten in bij het gemeentelijk afvaldepot in uw gemeente of schakel in geval van bedrijfsmatig afval een professionele afvalverwerker in. 

Wat u verder nog moet weten

 • Raadpleeg voor de juiste toepassing altijd uw dierenarts.
 • Sommige geneesmiddelen zijn schadelijk voor zwangeren en/of ongeboren vrucht: Zie onderwerp "Zwangerschap en Arbeid".

Inhoudsopgave

Downloads

Bijlage: Handen was instructie Download