Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is belangrijk voor uw personeel. Hier leest je alles over de bedrijfsarts. Heb je meer vragen, neem dan contact met ons op.

Wat is een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is een medisch specialist op gebied van werk en gezondheid met een BIG-registratie. Om bedrijfsarts te worden volgen studenten geneeskunde een vierjarige opleiding tot bedrijfsarts. Een bedrijfsarts staat als het ware tussen de werkgever en werknemer in. De bedrijfsarts adviseert beide partijen.

Wat zijn de taken van een bedrijfsarts?

1. Preventie

Het uitvoeren van preventietaken, gericht op het voorkomen van beroepsgebonden aandoeningen en het behoud van duurzame inzetbaarheid, zoals het preventiespreekuur en het bezoeken van bedrijven in het kader van preventieadvisering

2. Verzuimbegeleiding en Re-integratie

Het uitvoeren van verzuimbegeleiding en re-integratie in samenwerking met de re-integratie adviseur en de verzuimdeskmedewerker. Onder andere het spreekuur verzuimbegeleiding volgens wet Poortwachter, contact met werkgever, uitvoering van Sociaal Medisch Team overleg (SMT), het inzetten van re-integratieactiviteiten en het signaleren en preventie van beroepsziekten.

3. Aanstellingskeuringen

Een werkgever kan bij het vervullen van een vacature een aanstellingskeuring doen. Deze voert een bedrijfsarts uit. Er zijn strenge regels voor dergelijke keuringen.

4. Preventief Medisch Onderzoek

Een preventief medisch onderzoek onderzoekt de relatie tussen de gezondheid van je medewerker en zijn werk. Het doel is op tijd te herkennen welke gezondheidsrisico’s het werk heeft en welke gezondheidsrisico’s te maken hebben met de leefstijl van de medewerker.

Wanneer is een bedrijfsarts verplicht voor een organisatie?

Ieder bedrijf is verplicht een basiscontract te hebben met een arbodienst of bedrijfsarts. In dit contract staat welke taken een bedrijfsarts vervult en op welke wijze. 

Wanneer moet je naar de bedrijfsarts als medewerker?

Als je ziek bent, kan een bedrijfsarts je uitnodigen voor een spreekuur. Je bent verplicht daar aanwezig te zijn. 

Bedrijfsarts second opinion

Mocht je twijfelen aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan is het mogelijk om als werknemer een second opinion aan te vragen. Een andere bedrijfsarts, via een andere arbodienst, zal dan ook advies uitbrengen. Hierbij zijn de kosten voor deze second opinion voor de werkgever.

Kan een medewerker een bedrijfsarts alles vertellen?

Een bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim en zal dus jouw situatie discreet behandelen. De bedrijfsarts zal wel zijn advies voor de arbeid van de medewerker delen met de werkgever.