Arbopakket seizoenswerkers

Een veilige en gezonde werkplek voor seizoenswerkers voorkomt ongevallen en gezondheidsklachten. De Arbowet verplicht bedrijven om ook voor tijdelijke medewerkers toegang tot de bedrijfsarts te regelen. De bedrijfsarts kan de bedrijven ook bezoeken. Bedrijven zijn verplicht een basiscontract met een arbodienst of arbodienstverlener te hebben, waarin onder meer het volgende is geregeld:

 • ondersteuning bij en eventueel toetsen van de risico-inventarisatie en – evaluatie (RIE);
 • deskundige begeleiding bij ziekte (verzuimbegeleiding);
 • toegang tot de bedrijfsarts (preventiespreekuur);
 • de mogelijkheid voor de bedrijfsarts om de werkplek te bezoeken;
 • toegang tot het preventief medisch onderzoek (PMO).

Speciaal pakket voor zelfstandig ondernemers met seizoenswerkers

Ben je zelfstandig ondernemer? Heb je geen vaste medewerkers, maar gedurende een korte periode wel seizoenswerkers? Dan heeft Stigas een pakket waarmee je veilig en gezond werken bevordert én aan je wettelijke verplichtingen zoals de wet verbetering Poortwachter en de Arbowet inclusief het basiscontract Arbodienst voldoet.

De inhoud van het pakket

 1. Wordt een seizoensmedewerker ziek? Dan begeleiden we hem volgens de wettelijke eisen zolang deze bij je in dienst is. Ook kan je medewerker in overleg met zijn bedrijfsarts een second opinion vragen bij een bedrijfsarts van de BKV Groep B.V.
 2. Met een persoonlijke account op mijnStigas.nl kun je online de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) uitvoeren en een plan van aanpak opstellen. Hiermee voldoe je aan de wettelijke eisen. De Stigasadviseur komt op je bedrijf om je hierbij te ondersteunen en het plan van aanpak op volledigheid en juistheid te toetsen.
 3. Ook handig: je krijgt van ons een signaal als de RIE een update moet krijgen (na ongeveer vier jaar).
 4. Gratis toegang tot het preventiespreekuur. Hierin kunnen jij en je medewerkers vragen over het werk in relatie tot gezondheid voorleggen aan de Stigas bedrijfsarts of Stigasadviseur.
 5. Met de digitale nieuwsbrief van Stigas ontvang je gratis de meest actuele informatie over wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van gezond en veilig werken.
 6. Onze Stigas Servicedesk is er voor al je vragen over veilig en gezond werken, wettelijke verplichtingen, de arbocatalogus en cursussen.
 7. Je krijgt korting op het uurtarief voor aanvullende diensten door de Stigasadviseurs (€ 129,50 in plaats van € 148,50). Daarnaast kun je tegen aantrekkelijke tarieven gebruik maken van de diensten van Stigas, zoals het preventief medisch onderzoek.

Voorwaarden en kosten

Ben je lid van LTO Nederland, Cumela, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en groenvoorzieners of NFO, dan betaal je voor dit pakket € 260,- per jaar, exclusief btw en exclusief de begeleiding van ziekgemelde medewerkers. Hiervoor betaal je achteraf op basis van daadwerkelijk op jouw verzoek uitgevoerde dienstverlening op basis van onze reguliere uurtarieven (€ 217,50 voor bedrijfsarts en € 152,50 voor re-integratieadviseur).
Overige bedrijven betalen voor het pakket € 315,- per jaar (exclusief btw).

Contractperiode

De contractperiode is vier jaar. Aan het eind van deze periode wordt het contract automatisch met een jaar verlengd, tenzij dit uiterlijk drie maanden van tevoren schriftelijk is opgezegd. Voor het overige zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Arbopakket seizoenswerkers

€ 260,- als lid van LTO Nederland, Cumela, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners of NFO
€ 315,- voor overige organisaties

Direct aanmelden

Waarom Stigas

 • Sectorspecifiek
 • Gewaardeerd met een 8+
 • 14.000 bedrijven gingen je voor