Stigas helpt ondernemers en hun medewerkers om gezond, veilig en duurzaam te werken. Gezond, productief en met plezier aan het werk zijn én blijven, dat is de grote uitdaging voor de toekomst. Zeker nu de markt in snel tempo verandert, andere eisen aan ons stelt en we langer doorwerken.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid voorkomt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. En het zorgt voor meer plezier, een hogere productiviteit en een betere positie op de arbeidsmarkt. Voor ondernemers en hun medewerkers.

Definitie

Duurzaam inzetbaar zijn betekent dat je gezond, vitaal en met plezier kunt blijven werken tot je pensioen of AOW. Dat vraagt om een veilige en gezonde werkplek. Om betrokken en gemotiveerde medewerkers. En om ontwikkelingsmogelijkheden. 
Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van de ondernemer en zijn medewerkers.

Werken aan duurzame inzetbaarheid 

Er zijn allerlei maatregelen om je medewerker inzetbaar te houden. Het doel is altijd: ervoor zorgen dat hij of zij

 • geestelijk en lichamelijk gezond is;
 • zin heeft in zijn werk;
 • zichzelf ontwikkelt;
 • en een plan voor zijn toekomst heeft.

Onze dienstverlening richt zich op het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers.

1. Duurzame inzetbaarheid begint bij een veilige werkplek. 
Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) breng je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op je bedrijf in kaart. En je geeft aan wat je gaat doen om ze onder controle te krijgen. Een goed opgestelde RIE helpt ongelukken te voorkomen.

Op een veilige werkplek weten de werkgever en zijn medewerkers wat zij moeten doen bij calamiteiten. Zorg daarom dat je medewerkers een BHV-cursus  hebben gevolgd. Dan weet je zeker dat ze de juiste acties ondernemen als er iets gebeurt.

2. Heb je de risico's onder controle? Dan is het zaak om een gezonde en vitale werk- en leefstijl te stimuleren.
Een medewerker is duurzaam inzetbaar wanneer hij gezond en vitaal is. Met de bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid breng je in kaart wat je al doet voor de vitaliteit van je medewerkers. En waar nog kansen liggen.

Om de gezondheid van je medewerkers te monitoren kan je een preventief medisch onderzoek (PMO) inzetten. Je medewerkers krijgen dan een medisch onderzoek en vullen ze een vragenlijst in. Na afloop krijgen ze een rapport over hun gezondheid. En maatregelen die ze kunnen treffen om deze te verbeteren. Als werkgever krijg je een algemene, geanonimiseerde groepsrapportage. Je kunt ook een onderzoek laten doen naar de werkplek van medewerkers (WPO).

Heb je hulp nodig bij de aandacht voor duurzame inzetbaarheid in je bedrijf? Dan is ons programma Werken aan morgen er voor jou. Samen met de adviseur van Stigas ga je op zoek naar onderliggende vraagstukken en naar de aanpak die het beste bij jouw bedrijf past.

De vitaliteitsscan is een online vragenlijst om de inzetbaarheid en het werkvermogen van je medewerkers in beeld te krijgen. De medewerker krijgt de uitslag direct in stoplichtkleuren te zien en krijgt daarbij passende adviezen. Medewerkers met een rode of oranje score krijgen vervolgens een gesprek met een coach aangeboden. Als werkgever ontvang je, afhankelijk van het aantal deelnemers, een geanonimiseerde groepsrapportage.

Om er achter te komen wat je medewerkers motiveert om met hun inzetbaarheid aan de slag te gaan, is het belangrijk in gesprek te gaan. Onze workshop Groeikracht kan je hierbij helpen. In groepen van werknemers of leidinggevenden gaan we op een leuke interactieve manier met elkaar in gesprek. De groepsresultaten vormen input voor advies over concrete vervolgstappen.

3. Worden je medewerkers toch ziek? Besteed dan aandacht aan het verzuim. 
Zorg voor een goede begeleiding bij het herstel en de terugkeer op het werk. Als medewerkers door ziekte uitvallen, is duurzame inzetbaarheid niet aan de orde. We begeleiden hen dan bij verzuim en helpen je om meer uitval te voorkomen.

Is je medewerker langdurig ziek? Dan is het verstandig om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren of een re-integratietraject te starten.

Een van de oorzaken van ziekteverzuim is werkstress en burn-out. Langdurige geestelijke druk doet iets met je lichaam. Over het voorkomen van en omgaan met stress hebben wij de workshop ‘Vlammen zonder afbranden’ gemaakt. Tijdens deze workshop sta je samen met je medewerkers stil bij zaken die voor jou en voor hen persoonlijk van belang zijn:

 • Hoe blijf ik in balans, lichamelijk en geestelijk?
 • Waar krijg ik energie van en wat vreet bij mij juist energie?
 • Wat kan ik daaraan doen, op het werk en thuis?

Aan het eind van de workshop ga je naar huis met tips om hier ook echt iets mee te doen. Voor jezelf. Of om op het werk of thuis te bespreken.

Waarom?

Medewerkers die werken aan hun inzetbaarheid zijn gezonder, meer betrokken, productiever en gelukkiger. Zij dragen bij aan een positieve sfeer, melden zich minder vaak ziek en kunnen langer doorwerken. Ook blijkt dat zij beter kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving. Zo dragen ze bij aan een betere concurrentiepositie van je bedrijf in de huidige turbulente markt.

Op dit moment werken je medewerkers door tot hun 67e of 68e. Dat betekent dat iemand van 55 jaar nog dertien jaar bij je bedrijf kan blijven. Met een minder goede gezondheid en vitaliteit kan langer doorwerken zwaar vallen.

Wat kan je doen om je medewerkers Duurzamer Inzetbaar te krijgen?
Er zijn vele acties die je kan ondernemen. Vergeet niet hier met je personeel open over te spreken. Denk aan de volgende initiatieven:

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid
 • Vitaliteitsscan werknemer
 • Groeikracht
 • Preventief medisch onderzoek
 • Werkplekonderzoek

Wat moet je NIET doen als je je medewerkers duurzaam inzetbaar wilt krijgen?

 • Wachten tot problemen vanzelf overgaan.
 • De verantwoordelijkheid bij je medewerker leggen.
 • Pas reageren als het niet goed gaat.
 • Dingen beloven en die vervolgens niet doen.

Succesfactoren

Ga in gesprek met je medewerkers.
Medewerkers worden enthousiast als je ze erbij betrekt.

Kijk niet naar leeftijd. 
Kijk naar: hoe lang iemand een bepaalde functie heeft, het soort werk en naar de werk- en leefstijl van de medewerker. Deze factoren zijn veel sterker van invloed op inzetbaarheid.

Zorg voor ambassadeurs
Wanneer één of meer mensen in je bedrijf je activiteiten ondersteunen, heeft werken aan inzetbaarheid de grootste kans te slagen.

Begin klein, eindig groot
Begin klein. Dan heb je de tijd om uit te vinden wat werkt. Begin bijvoorbeeld met een activiteit op één afdeling. Als dit een succes is, worden zij de ambassadeur voor je andere activiteiten.

Zorg voor samenhang
Duurzame inzetbaarheid is geen onderwerp op zich. Zoek aanknopingspunten bij andere beleidsterreinen. Denk aan het economisch belang of aan functionering en beoordeling.

De start van Duurzame inzetbaarheid

Start met de risico-inventarisatie en -evaluatie
Of met de bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid.