Overzicht dienstverlening

Op deze pagina vind je het totaal overzicht van al onze producten en dienstverlening.

Arbeidsrisico's

Risico-inventarisatie & Evaluatie (RIE)

Met de RIE van Stigas breng je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op je bedrijf in kaart. En je geeft aan wat je gaat doen om ze onder controle te krijgen. Een goed opgestelde RIE helpt ongelukken en gezondheidsklachten te voorkomen.

Lees meer over de RIE

Werkplekonderzoek

De werkplek is de plek waar werknemers de meeste tijd doorbrengen. Juist hier kunnen beginnende gezondheidsklachten optreden. Een werkplek die niet aansluit bij de situatie van jouw werknemer kan uiteindelijk leiden tot ziekteverzuim. Daarom kijken we of werkomgeving beter kan.

Meer informatie

Machineveiligheid en CE-markeringen

Onze veiligheidskundige adviseert graag over de veiligheid van jouw machines en beantwoordt vragen over CE-markeringen. Ook helpt hij je met de veiligheidsbeoordeling die je moet uitvoeren voordat je een nieuwe CE-gemarkeerde machine in gebruik neemt.

Meer informatie

Gezondheidsrisico's

Preventiespreekuur

Heb je vragen over veilig en gezond werken? Bijvoorbeeld over werkrisico's, persoonlijke beschermingsmiddelen of gezondheidsklachten die mogelijk samenhangen met het werk? Dan kunt u het preventiespreekuur bezoeken.

Meer informatie

Preventief Medisch Onderzoek

Een preventief medisch onderzoek (PMO) brengt de leefstijl, het werkvermogen en de geestelijke en lichamelijke gezondheidsrisico's van je medewerkers in kaart. Het doel is op tijd te herkennen welke gezondheidsrisico’s het werk heeft en welke gezondheidsrisico’s te maken hebben met de leefstijl van de medewerker.

Meer informatie

Verzuimbegeleiding en reïntegratie

Verzuimbegeleiding

Heeft jouw bedrijf een zieke werknemer? Dan weet je hoe belangrijk het is om goede begeleiding te hebben om je medewerker weer op de been te krijgen. Stigas biedt verzuimbegeleiding speciaal voor de agrarische en groene sector.

Meer informatie

Arbeidsdeskundig onderzoek

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek maakt de Arbeidsdeskundige een analyse van het re-integratietraject. Er wordt gekeken naar de belasting van het werk aan de ene kant en de belastbaarheid van de medewerker aan de andere kant en geeft op basis hiervan een advies over hoe re-integratie het beste kan plaatsvinden.

Meer informatie

Arbopakket seizoenswerkers

Een veilige en gezonde werkplek voor seizoenswerkers voorkomt ongevallen en gezondheidsklachten. De Arbowet verplicht bedrijven om ook voor tijdelijke medewerkers toegang tot de bedrijfsarts te regelen.

Meer informatie

Vitaliteitsprogramma, trainingen en vertrouwenspersoon

Werken aan Morgen

Deze tijd vraagt meer dan ooit om bedrijven en medewerkers die zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om zich te richten op Duurzame Inzetbaarheid. Aandacht voor gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling betekent: meer werkplezier, minder ziekteverzuim, hogere kwaliteit en hogere productiviteit.

Meer informatie

Trainingen

Stigas is de opleider voor de agrarische en groene sector als het gaat om gezond en veilig werken. Met de trainingen en online voorlichtingen kun je als werkgever verzuim aanpakken én veiligheid en vitaliteit vergroten. Liever een training op locatie? Dat is ook mogelijk!

Meer informatie

Vertrouwenspersoon

Als ondernemer moet je maatregelen nemen om geweld, seksuele intimidatie en intimidatie op de werkplek te voorkomen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een van die maatregelen. Als je er geen hebt in je bedrijf, kan Stigas dit voor je regelen.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

We helpen je graag verder