Aan de slag om verzuim te voorkomen. Regel het met Stigas

Een zieke medewerkers is nooit fijn. Niet alleen voor de medewerker zelf, maar ook voor jou als werkgever. Om medewerkers en werkgevers de gehele periode - van ziekte tot re-integratie - zo goed mogelijk te ondersteunen, bieden we onze eigen arbodienstverlening Grip op Verzuim aan.

Verzuimbegeleiding en reïntegratie

Verzuimbegeleiding

Heeft jouw bedrijf een zieke werknemer? Dan weet je hoe belangrijk het is om goede begeleiding te hebben om je medewerker weer op de been te krijgen. Stigas biedt verzuimbegeleiding speciaal voor de agrarische en groene sector.

Meer informatie

Arbeidsdeskundig onderzoek

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek maakt de Arbeidsdeskundige een analyse van het re-integratietraject. Er wordt gekeken naar de belasting van het werk aan de ene kant en de belastbaarheid van de medewerker aan de andere kant en geeft op basis hiervan een advies over hoe re-integratie het beste kan plaatsvinden.

Meer informatie

Arbopakket seizoenswerkers

Een veilige en gezonde werkplek voor seizoenswerkers voorkomt ongevallen en gezondheidsklachten. De Arbowet verplicht bedrijven om ook voor tijdelijke medewerkers toegang tot de bedrijfsarts te regelen.

Meer informatie

Trainingen en cursussen

Effectief omgaan met verzuim

Deze training geeft inzicht en praktisch toepasbare kennis over de aard, achtergronden en redenen van verzuim. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de beïnvloedingsmogelijkheden die er voor werkgever, leidinggevende en medewerkers zijn en waar ieders verantwoordelijkheden liggen.

Meer informatie

Direct hulp nodig bij arbodienstverlening?

Wij staan voor je klaar.