Preventief medisch onderzoek - voor de agrarische en groene sector

Een preventief medisch onderzoek (PMO) brengt de leefstijl, het werkvermogen en de geestelijke en lichamelijke gezondheidsrisico's van je medewerkers in kaart.

Wat is een preventief medisch onderzoek?

Een preventief medisch onderzoek onderzoekt de relatie tussen de gezondheid van je medewerker en zijn werk. Het doel is op tijd te herkennen:

 • welke gezondheidsrisico’s het werk heeft
 • welke gezondheidsrisico’s te maken hebben met de leefstijl van de medewerker.

Ben je aangesloten bij Colland? Dan krijg je korting op het preventief medisch onderzoek. Wil je een preventief medisch onderzoek voor je medewerker(s) aanvragen? Vraag dan hier een offerte aan.

Wat heb je aan een preventief medisch onderzoek?

 • Spoort gezondheidsrisico's op
 • Betere prestaties
 • Duurzaam ondernemerschap
 • Waardering van medewerkers
 • Hogere medewerkerstevredenheid

"Het aanbieden van een preventief medisch onderzoek is voor ons een logisch onderdeel van het traject om onze medewerkers te binden en te boeien."

Praktische info

Is een preventief medisch onderzoek verplicht?Verplicht om aan te bieden, niet verplicht om aan deel te nemen
Hoeveel tijd kost het? 20 minuten per medewerker
Hoe vaak?We adviseren dit jaarlijkse te doen.
Waar is het? Bij jou op locatie (bij 8 of meer deelnemers). Of op het dichtstbijzijnde Stigaskantoor
Wat krijg je?Medewerkers krijgen een verslag. De werkgever krijgt een anonieme groepsrapportage als er meer dan 20 deelnemers meedoen.
Wat kost het?Op aanvraag
Wanneer? Op afspraak

Voor wie is het preventief medisch onderzoek?

Voor agrarische en groene bedrijven met personeel
Zelfstandigen (zonder personeel) kunnen ook een onderzoek laten doen. Hiervoor maken we een offerte op maat.

Voor agrarische en groene bedrijven met meer dan 8 personeelsleden
Doen er 8 of meer medewerkers mee? Dan komen we met een gezondheidsbus langs.

Voor agrarische en groene bedrijven met meer dan 20 personeelsleden
Doen er 20 of meer medewerkers mee? Dan maken we een groepsrapportage.

"Medewerkers voelen zich serieus genomen. Het is mooi om te zien dat een aantal bewust met hun gezondheid aan de slag is gegaan."

Inhoud van het preventief medisch onderzoek

1. De werkgever meldt de medewerkers aan.
De werkgever meldt de belangstellende medewerkers aan bij Stigas.

2. De medewerker krijgt een vragenlijst en vult deze in.
De medewerker ontvangt een uitnodigingsbrief met daarin een code.
Met deze code kan hij via internet de vragenlijst Gezondheid en Werkbeleving invullen.

3. Het onderzoek in de Stigas gezondheidsbus op locatie
De medewerker krijgt een medisch onderzoek op basis van zijn werkzaamheden.

4. Afsluitend gesprek met arts
De bedrijfsarts spreekt aan het eind van het onderzoek met de medewerker over de ingevulde vragenlijst en de resultaten van het onderzoek.

5. Wat als er gezondheidsrisico naar voren komen?
Als daar aanleiding toe is, nodigt de arts de medewerker uit voor het preventiespreekuur. Daar is meer tijd voor nader onderzoek of een gesprek.

Meer informatie

Ontwikkeld voor en door ondernemers en medewerkers uit de agrarische en groene sector.

Inhoud preventief medisch onderzoek afgestemd op de agrarische en groene sectoren
Stigas heeft samen met werkgevers- en werknemersorganisaties de inhoud van het preventief medisch onderzoek per sector vastgesteld. De belangrijkste risico’s in de verschillende agrarische en groene sectoren vormen de basis van het preventief medisch onderzoek. We kunnen het preventief medisch onderzoek aanpassen aan de bedrijfssituatie.

Privacy gegarandeerd
Stigas behandelt en beheert persoonlijke medische gegevens vertrouwelijk. De gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat ze zonder toestemming van de medewerker niet toegankelijk zijn voor derden.

Medisch onderzoek afgestemd op werkzaamheden
De bedrijfsarts houdt rekening met de risico’s op het werk. Een chauffeur krijgt een ogentest. Mensen die in een stoffige omgeving werken, krijgen een onderzoek van de luchtwegen. En medewerkers die met gewasbeschermingsmiddelen werken, krijgen een bloedonderzoek.

Wat als er gezondheidsrisico's uit de preventief medisch onderzoek komen?
Dan nodigt de arts de medewerker uit voor het preventiespreekuur. Daar is meer tijd voor verder onderzoek of een gesprek.

Waarom kies je voor het preventief medisch onderzoek van Stigas?

 • Inhoud afgestemd met werkgevers en werknemers in de agrarische en groene sector
 • Je bepaalt zelf wanneer het plaatsvindt.
 • Wij zijn je partner en geen controlerende instantie.

Veelgestelde vragen

Ik ben zelfstandige (zonder personeel). Kan ik ook gebruik maken van het preventief medisch onderzoek?
Ja dat kan. Je ontvangt hiervoor een offerte op maat.

Wat heeft een medewerker aan een preventief medisch onderzoek?
Het onderzoek brengt zijn gezondheid in kaart. Zijn er problemen? Dan krijgt hij advies van de bedrijfsarts. We kijken naar de gevolgen van zijn leefstijl (cholesterol en bloedsuiker). En naar klachten die te maken kunnen hebben met het werk. De medewerker hoeft er niet voor te betalen.

Is een preventief medisch onderzoek verplicht voor iedere werknemer?
Het is verplicht om het aan te bieden, maar niet verplicht om het te ondergaan.

Hoe vaak moet ik een preventief medisch onderzoek aanbieden?
Dat hangt af van de cao en van de risico’s van het werk. Als je bijvoorbeeld werkt met bestrijdingsmiddelen is het verstandig jaarlijks een preventief medisch onderzoek te laten uitvoeren.

Ik ben bij Colland aangesloten. Krijg ik dan korting?
Als je bij Colland bent aangesloten, krijg je scherpe korting op het preventief medisch onderzoek.

Preventief medisch onderzoek - voor de agrarische en groene sector

Een PMO is altijd maatwerk. Vaag hieronder direct een offerte aan.

Vraag offerte aan

Waarom Stigas

 • Sectorspecifiek
 • Gewaardeerd met een 8+
 • 7500 bedrijven gingen je voor

Ontvang nu een voorbeeldrapportage

Zo weet je precies wat je kunt verwachten

Onze PMO is volledig gericht op de agrarische en groene markt. Heb je nog niet eerder een PMO laten uitvoeren, of wil je graag weten hoe de rapportage eruit ziet? Vraag dan hiernaast de voorbeeldrapportage aan. Dan krijg je direct een mail met daarin de voorbeeldrapportage.

Trekker