Preventief medisch onderzoek - voor de agrarische en groene sector

Een preventief medisch onderzoek (PMO) brengt de leefstijl, het werkvermogen en de geestelijke en lichamelijke gezondheidsrisico's van je medewerkers in kaart.

Wat is een preventief medisch onderzoek?

Een preventief medisch onderzoek is een instrument om de gezondheid en inzetbaarheid van de werknemers in je bedrijf te beschermen en te bevorderen.
Het doel is: 

 1. Preventie van beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen.
 2. Het bewaken en bevorderen van de gezondheid in relatie tot het werk.
 3. Het bewaken en verbeteren van functioneren/inzetbaarheid van individuele werknemers. 

Wat heb je aan een preventief medisch onderzoek?

 • Spoort gezondheidsrisico's op
 • Bevordert duurzame inzetbaarheid
 • Advies over maatregelen om de gezondheid van groepen werknemers beter te beschermen
 • Individueel advies over wijze van werken en leefgewoonten
 • Duurzaam ondernemerschap
 • Hogere medewerkerstevredenheid 

"Het aanbieden van een preventief medisch onderzoek is voor ons een logisch onderdeel van het traject om onze medewerkers te binden en te boeien."

Praktische info

Is een preventief medisch onderzoek verplicht? Verplicht om aan te bieden, niet verplicht om aan deel te nemen 
Hoeveel tijd kost het? 45 - 60 minuten per medewerker 
Hoe vaak? Hangt af van de risico's van het werk en de geldende CAO 
Waar is het? Bij jou op het bedrijf (bij 15 of meer deelnemers), of op de dichtstbijzijnde keuringslocatie
Wat krijg je? Medewerkers krijgen een persoonlijk verslag. Bij meer dan 20 deelnemers is een groepsrapportage mogelijk
Wat kost het? Stigas kan op basis van collectiviteit het PMO tegen een scherpe prijs aanbieden.
Wanneer? In overleg 

Voor wie is het preventief medisch onderzoek?

Voor agrarische en groene bedrijven met personeel
Zelfstandigen (zonder personeel) kunnen ook een onderzoek laten doen. Hiervoor maken we een offerte op maat. 

Voor agrarische en groene bedrijven met meer dan 15 personeelsleden  
Doen er 15 of meer medewerkers mee? Laat dan onze gezondheidsbus op het bedrijf langs komen. 

Voor agrarische en groene bedrijven met meer dan 20 personeelsleden 
Doen er 20 of meer medewerkers mee? Een groepsrapportage is dan mogelijk.

"Medewerkers voelen zich serieus genomen. Het is mooi om te zien dat een aantal bewust met hun gezondheid aan de slag is gegaan."

Inhoud van het preventief medisch onderzoek

1. De werkgever meldt de medewerkers aan.
De werkgever meldt de belangstellende medewerkers aan bij Stigas. 

2. De medewerker krijgt een vragenlijst en vult deze in.
De medewerker ontvangt een uitnodigingsbrief met daarin een code.
Met deze code kan hij via internet de vragenlijsten o.a. over Gezondheid en Werkbeleving invullen.

3. Het onderzoek in de Stigas gezondheidsbus op locatie 
De medewerker krijgt een medisch onderzoek op basis van zijn werkzaamheden. 

4. Afsluitend gesprek met arts
De bedrijfsarts bespreekt aan het eind van het onderzoek met de medewerker de ingevulde vragenlijsten en de resultaten van het onderzoek en geeft gericht advies. De medewerker ontvangt een persoonlijk rapport.

5. Wat als er gezondheidsrisico naar voren komen?
Als daar aanleiding toe is, nodigt de arts de medewerker uit voor het preventiespreekuur. Daar is meer tijd voor nader onderzoek of een gesprek.

Meer informatie

Ontwikkeld voor en door ondernemers en medewerkers uit de agrarische en groene sector.

Inhoud preventief medisch onderzoek afgestemd op de agrarische en groene sectoren
Stigas heeft samen met werkgevers- en werknemersorganisaties de inhoud van het preventief medisch onderzoek per sector vastgesteld. De belangrijkste risico’s in de verschillende agrarische en groene sectoren vormen de basis van het preventief medisch onderzoek. We kunnen het preventief medisch onderzoek aanpassen aan de bedrijfssituatie.

Privacy gegarandeerd
Stigas behandelt en beheert persoonlijke medische gegevens vertrouwelijk. De gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat ze zonder toestemming van de medewerker niet toegankelijk zijn voor derden.

Medisch onderzoek afgestemd op werkzaamheden
De bedrijfsarts houdt rekening met de risico’s op het werk. Een chauffeur krijgt een ogentest. Mensen die in een stoffige omgeving werken, krijgen een onderzoek van de luchtwegen. En medewerkers die met gewasbeschermingsmiddelen werken, krijgen een bloedonderzoek.

Wat als er gezondheidsrisico's uit de preventief medisch onderzoek komen?
Dan nodigt de arts de medewerker uit voor het preventiespreekuur. Daar is meer tijd voor verder onderzoek of een gesprek.

Waarom kies je voor het preventief medisch onderzoek van Stigas?

 • Inhoud afgestemd met werkgevers en werknemers in de agrarische en groene sector 
 • Je bepaalt zelf wanneer het plaatsvindt.
 • Wij zijn je partner en geen controlerende instantie.

Veelgestelde vragen

Ik ben zelfstandige (zonder personeel). Kan ik ook gebruik maken van het preventief medisch onderzoek?
Ja dat kan. Je ontvangt hiervoor een offerte op maat.

Wat heeft een medewerker aan een preventief medisch onderzoek?
Het onderzoek brengt zijn gezondheid in kaart. Zijn er problemen? Dan krijgt hij advies van de bedrijfsarts. We kijken naar de gevolgen van zijn leefstijl (cholesterol en bloedsuiker). En naar klachten en risico's die te maken kunnen hebben met het werk. De medewerker hoeft er niet voor te betalen.

Is een preventief medisch onderzoek verplicht voor iedere werknemer? 
Het is voor een werkgever verplicht om het aan te bieden, maar voor een werknemer niet verplicht om deel te nemen.

Hoe vaak moet ik een preventief medisch onderzoek aanbieden?
Dat hangt af van de cao en van de risico’s van het werk. Als je bijvoorbeeld werkt met bestrijdingsmiddelen is het aan te raden jaarlijks een preventief medisch onderzoek te laten uitvoeren.

Preventief medisch onderzoek - voor de agrarische en groene sector

Een PMO is altijd maatwerk. Vraag hieronder direct een offerte aan.

Vraag offerte aan

Waarom Stigas

 • Sectorspecifiek
 • Gewaardeerd met een 8+
 • 14.000 bedrijven gingen je voor

Ontvang nu een voorbeeldrapportage

Zo weet je precies wat je kunt verwachten

Onze PMO is volledig gericht op de agrarische en groene markt. Heb je nog niet eerder een PMO laten uitvoeren, of wil je graag weten hoe de rapportage eruit ziet? Vraag dan hiernaast de voorbeeldrapportage aan. Dan krijg je direct een mail met daarin de voorbeeldrapportage.

Trekker