Vertrouwenspersoon

Je medewerkers kunnen op het werk te maken krijgen met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Volgens de Arbowet ben je verplicht je medewerkers hiertegen te beschermen. Hiervoor dien je als werkgever een actief beleid te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn.

Als je in jouw bedrijf geen eigen vertrouwenspersoon ter beschikking hebt of de voorkeur geeft aan een externe vertrouwenspersoon, dan kun je dit via Stigas regelen.

Waar is de vertrouwenspersoon voor?

Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang van de medewerker die hulp en advies nodig heeft. Hij of zij biedt een luisterend oor en begeleidt zo nodig jouw medewerker bij het zoeken naar een oplossing en bijvoorbeeld het indienen van een klacht. Om problemen met belangen te voorkomen kun je geen eigen personeelsfunctionaris of bedrijfsarts als vertrouwenspersoon benoemen. Dit staat in de richtlijn van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De Stigas Vertrouwenspersoon

Je kunt de vertrouwenspersoon van Stigas inschakelen als externe vertrouwenspersoon. De Stigas vertrouwenspersoon kan het volgende voor jou en jouw medewerkers betekenen:

  • de eerste opvang van werknemers die hulp en advies nodig hebben. Dit kan telefonisch, maar ook op een veilige plaats buiten het bedrijf;
  • nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • slachtoffers informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • doorverwijzen naar een andere instantie, bijvoorbeeld een mediator;
  • het management adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
  • gevallen van ongewenst gedrag registreren op een beveiligde plaats;
  • een jaarrapport opstellen, met geanonimiseerde ervaringen van het afgelopen jaar. Daarnaast kunnen in het rapport ook adviezen gegeven worden om ongewenst gedrag te voorkomen.

De introductie van de vertrouwenspersoon in jouw bedrijf gebeurt in overleg met Stigas.

Stigas vertrouwenspersoon collectief geregeld voor een aantal sectoren

In de cao's voor de Glastuinbouw, Open teelten, Groen, grond en infra en Hoveniers en Groenvoorziening is afgesproken dat Stigas voor deze sectoren de functie van vertrouwenspersoon vervult. Daarnaast vervult Stigas de functie van vertrouwenspersoon voor de sector Handel groeit. Een werknemer in één van deze sectoren kan kosteloos contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stigas.

Let op: als je een bedrijf hebt in een van deze sectoren kun je tevens een apart contract met Stigas afsluiten voor een vertrouwenspersoon voor jouw bedrijf. Voordeel hiervan is dat de vertrouwenspersoon zich komt voorstellen op je bedrijf, een presentatie houdt en jaarlijks een verslag doet van de bevindingen, plus aanbevelingen.

Vertrouwenspersoon voor de sector Glastuinbouw >

Vertrouwenspersoon voor de sector Open Teelten >

Vertrouwenspersoon voor de sector Groen, Grond en Infra >

Vertrouwenspersoon voor de sector Hoveniers en Groenvoorziening >

Vertrouwenspersoon voor de sector Handel Groeit >

Wat zijn de kosten?

Het tarief is afhankelijk van de grootte van jouw bedrijf en de dienstverlening die je van de vertrouwenspersoon afneemt. Gezamenlijk brengen we je wensen in kaart, daarna ontvang je een kostenindicatie.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met de Stigas Servicedesk: 085 – 04 40 700 of mail: info@stigas.nl
Deze dienst is exclusief voor klanten van Stigas beschikbaar.

Vertrouwenspersoon

Direct aanmelden

Waarom Stigas

  • Sectorspecifiek
  • Gewaardeerd met een 8+
  • 14.000 bedrijven gingen je voor