Vertrouwenspersoon

Je medewerkers kunnen op het werk te maken krijgen met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Volgens de Arbowet ben je verplicht je medewerkers hiertegen te beschermen. Hiervoor dien je als werkgever een actief beleid te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn. Als je in jouw bedrijf geen eigen vertrouwenspersoon ter beschikking hebt of de voorkeur geeft aan een externe vertrouwenspersoon, dan kun je dit via Stigas regelen. In de cao's voor de glastuinbouw en open teelten zijn sectorafspraken gemaakt en voert Mediationcentre (Tel: 020-2050239) dit uit voor de sector glastuinbouw. Stigas (tel: 085-0440700, optie 1) is voor de sector open teelten de uitvoerende organisatie.

Waar is de vertrouwenspersoon voor?

Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang van de medewerker die hulp en advies nodig heeft. Hij of zij biedt een luisterend oor en begeleidt zo nodig uw medewerker bij het zoeken naar een oplossing en bijvoorbeeld het indienen van een klacht. Om problemen met belangen te voorkomen kun je geen eigen personeelsfunctionaris of bedrijfsarts als vertrouwenspersoon benoemen. Dit staat in de richtlijn van Inspectie SZW.

De Stigas Vertrouwenspersoon

Je kunt de vertrouwenspersoon van Stigas inschakelen als externe vertrouwenspersoon. Zij kunnen het volgende voor jou en jouw medewerkers betekenen:

  • de eerste opvang van werknemers die hulp en advies nodig hebben. Dit kan telefonisch, maar ook op een veilige plaats buiten het bedrijf;
  • nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • slachtoffers informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • doorverwijzen naar een ander instantie, bijvoorbeeld een mediator;
  • het management adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
  • gevallen van ongewenst gedrag registreren op een beveiligde plaats;
  • een jaarrapport opstellen, met geanonimiseerde ervaringen van het afgelopen jaar. Daarnaast kunnen in het rapport ook adviezen gegeven worden om ongewenst gedrag te voorkomen.

De introductie van de vertrouwenspersoon in jouw bedrijf gebeurt in overleg met Stigas.

Wat zijn de kosten?

Het tarief is afhankelijk van de grootte van jouw bedrijf en de dienstverlening die je van de vertrouwenspersoon afneemt. Gezamenlijk brengen we je wensen in kaart, daarna ontvang  je een kostenindicatie.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met de Stigas Servicedesk: 085 – 04 40 700 of mail: info@stigas.nl
Deze dienst is exclusief voor klanten van Stigas beschikbaar.

Waarom Stigas

  • Sectorspecifiek
  • Gewaardeerd met een 8+
  • 7500 bedrijven gingen je voor