Een ongeval, wat nu? - Praktische tips

ongeval

Na een ongeval op je bedrijf kan er een hoop op je afkomen. 
Dit is belangrijk om goed te regelen. 

1.    Meld het ongeval bij de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Vind er een arbeidsongeval plaats met iemand die op jouw bedrijf werkt (hieronder vallen ook uitzendkrachten en zzp’ers)? Dan moet je dit zo snel mogelijk melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het gaat om arbeidsongevallen waarbij sprake is van ziekenhuisopname, blijvend letsel of dodelijke afloop. Meer informatie over het melden van arbeidsongevallen >> 


Tip: sla het telefoonnummer van de Nederlandse Arbeidsinspectie op in het adresboek van je telefoon: 0800 - 5151

2.    Registreer het ongeval

Ongevallenregistratie helpt om van ongevallen te leren en in de toekomst soortgelijke ongevallen te voorkomen. Daarom heeft Stigas in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) het onderdeel ongevallenregistratie toegevoegd. Hiermee kun je ongevallen, maar ook bijna-ongevallen, systematisch registreren, onderzoeken en maatregelen formuleren. Ook is hier meer informatie te vinden hoe je van ongevallen kunt leren. Zo voldoe je meteen aan de eisen vanuit de Arbowet. De privacy wordt hierbij gewaarborgd.

Registreren werkt als volgt: 
1. Ga naar jouw RIE van Stigas
2. Open het dasboard en registreer hierin het ongeval.

Goed om te weten: bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht een lijst bij te houden van de gemelde arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen die hebben geleid tot verzuim van drie dagen of meer als onderdeel van de RIE (Arbowet Artikel 9).
De RIE van Stigas is opgesteld in samenwerking met sociale partners vanuit de sector. Wil je hulp bij het uitvoeringen van de RIE of heb je nog geen RIE? Kijk hier of neem direct contact op met Stigas via info@stigas.nl of 085 044 07 00. 

3.    Vraag een ongevalsonderzoek aan en voorkom een boete

Stigas kan bedrijven ook helpen bij het onderzoeken van ongevallen en uw bedrijf trainen om hier op een systematische manier mee aan de slag te gaan. Tijdens een ongevalsonderzoek kijken wij hoe in de toekomst een nieuw ongeluk voorkomen kan worden. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan naar aanleiding van een ongeval vragen om een goede analyse van het ongeval en een plan van aanpak om een dergelijk ongeval naar de toekomst te voorkomen. Vaak komt de boete hiermee geheel of voor deel te vervallen.

Meer weten over veilig werken?

  • Bekijk de factsheets van jouw sector en krijg meer inzicht in de risico’s
  • Met de scan Veilig op 1 check je hoe jouw bedrijf er qua veiligheid voorstaat. Kijk voor de scan en meer informatie op www.veiligop1.nl  
  • Of neem contact op met een van onze preventieadviseurs.  Bel 085 – 044 07 00, optie 1 of mail naar info@stigas.nl en zij brengen jou in contact met de adviseur in jouw regio.