Onze diensten

Advies machineveiligheid en CE-markeringen

Icoon

Onze veiligheidsdeskundige adviseert u graag over de veiligheid van uw machines.

Lees meer

Arbeidsdeskundig onderzoek

Icoon

Een langdurig zieke medewerker is vervelend. Voor uw bedrijfsvoering, de kosten en uiteraard voor de medewerker zelf. Heb je een zieke medewerker en ben je samen al een jaar bezig met re-integratie? En is het nog niet duidelijk of het op korte termijn lukt om diegene weer het eigen werk te laten doen? In dat geval is een arbeidsdeskundig onderzoek zinvol. Stigas voert dit onderzoek uit speciaal voor agrarische en groene bedrijven.

Lees meer

Arbopakket seizoenswerkers

Icoon

Een veilige en gezonde werkplek voor seizoenswerkers voorkomt ongevallen en gezondheidsklachten. De Arbowet verplicht bedrijven om ook voor tijdelijke medewerkers toegang tot de bedrijfsarts te regelen.

Lees meer

bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid

Icoon

De bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid brengt in kaart wat u al doet voor de vitaliteit van uw medewerkers en waar kansen liggen. Na afloop ontvangt u een mail waarin staat wat uw volgende stap kan zijn.

Lees meer