Onze diensten

Advies machineveiligheid en CE-markeringen

Icoon

Onze veiligheidsdeskundige adviseert u graag over de veiligheid van uw machines.

Lees meer

Arbopakket seizoenswerkers

Icoon

Een veilige en gezonde werkplek voor seizoenswerkers voorkomt ongevallen en gezondheidsklachten. De Arbowet verplicht bedrijven om ook voor tijdelijke medewerkers toegang tot de bedrijfsarts te regelen.

Lees meer

bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid

Icoon

De bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid brengt in kaart wat u al doet voor de vitaliteit van uw medewerkers en waar kansen liggen. Na afloop ontvangt u een mail waarin staat wat uw volgende stap kan zijn.

Lees meer

Preventief medisch onderzoek - voor de agrarische en groene sector

Icoon

Een preventief medisch onderzoek (PMO) is een onderzoek naar de gezondheid van een medewerker.

Lees meer