Oogsten van droog product en/of onder droge omstandigheden

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Maaidorsen granen en peulvruchten

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2


Bij het maaidorsen van granen en peulvruchten zijn de volgende maatregelen verstandig 

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Oogsten van graan- en peulvruchtenstro en hooi

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2


Bij het oogsten van graan- en peulvruchtenstro en hooi zijn de volgende maatregelen verstandig 

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Oogstwerkzaamheden onder droge omstandigheden

Totaalscore 9
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3


Bij oogstwerkzaamheden onder droge omstandigheden zijn de volgende maatregelen verstandig 

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Graanstro hakselen

Totaalscore 9
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3


Bij graanstro hakselen zijn de volgende maatregelen verstandig 

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Rooien van prei, wortelen, bospeen, kroten etc. 

Totaalscore 6
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 2

Bij rooien van prei, wortelen, bospeen, kroten etc. zijn de volgende maatregelen verstandig 

Scheiden mens en bron: 

Persoonlijke bescherming:

Rooien/oogsten onder droge omstandigheden 

Totaalscore 9
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3

Bij rooien van prei, wortelen, bospeen, kroten etc. zijn de volgende maatregelen verstandig 

Scheiden mens en bron: 

Persoonlijke bescherming:

Keren van vlas

Totaalscore 9
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3


Bij het keren van vlas zijn de volgende maatregelen verstandig 

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Oprollen vlas

Totaalscore 9
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3


Bij het oprollen van vlas zijn de volgende maatregelen verstandig 

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Zwingelen/uithalen vlas

Totaalscore 9
Blootstellingsduur 3
Zwaarte van arbeid 1
Concentratie inhaleerbaar stof 3


Bij het zwingelen/uithalen van vlas zijn de volgende maatregelen verstandig 

Bronmaatregel: 

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: