Oogsten van droog product en/of onder droge omstandigheden

Inhoudsopgave

Score uitleg

Aan iedere handeling waarbij blootstelling aan stof kan optreden is een score toegekend. De totaalscore bestaat uit drie onderdelen:

  1. de duur van de stofbelasting: score 1, 2 of 3
  2. de zwaarte van de arbeid: score 1 of 2 (Hoe zwaarder het werk, hoe dieper u ademhaalt, dus hoe meer stof u binnenkrijgt.)
  3. de hoeveelheid stof in de lucht: score 1, 2 of 3

De verschillende scores worden met elkaar vermenigvuldigd. De totaalscore varieert van 1 tot 18. Score 1 betekent weinig stofbelasting. Score 18 betekent zeer zware stofbelasting. Zo zie je waar de belangrijkste risico's liggen en waar dus maatregelen moeten worden getroffen.

Meer uitleg over blootstellingsscores

Maaidorsen granen en peulvruchten

Totaalscore6
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof2


Bij het maaidorsen van granen en peulvruchten zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Oogsten van graan- en peulvruchtenstro en hooi

Totaalscore6
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof2


Bij het oogsten van graan- en peulvruchtenstro en hooi zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Oogstwerkzaamheden onder droge omstandigheden

Totaalscore9
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3


Bij oogstwerkzaamheden onder droge omstandigheden zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Graanstro hakselen

Totaalscore9
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3


Bij graanstro hakselen zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Rooien van prei, wortelen, bospeen, kroten etc.

Totaalscore6
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof2

Bij rooien van prei, wortelen, bospeen, kroten etc. zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Rooien/oogsten onder droge omstandigheden

Totaalscore9
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3

Bij rooien van prei, wortelen, bospeen, kroten etc. zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Keren van vlas

Totaalscore9
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3


Bij het keren van vlas zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Oprollen vlas

Totaalscore9
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3


Bij het oprollen van vlas zijn de volgende maatregelen verstandig

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming:

Zwingelen/uithalen vlas

Totaalscore9
Blootstellingsduur3
Zwaarte van arbeid1
Concentratie inhaleerbaar stof3


Bij het zwingelen/uithalen van vlas zijn de volgende maatregelen verstandig

Bronmaatregel:

Ventilatie/afzuiging:

Scheiden mens en bron:

Persoonlijke bescherming: