Nadere toelichting blootstellingsscore

De blootstellingsscore bestaat uit drie onderdelen: duur van de handeling, zwaarte van de arbeid tijdens die handeling en concentratie stof tijdens die handeling. De manier waarop dit exact is ingeschat wordt hieronder nader toegelicht:

1. Duur van de belasting

De duur van de belasting is gedefinieerd als het aantal uren gedurende een werkdag van 8 uur waarbij deze risicohandeling wordt uitgevoerd. Het geeft niet aan gedurende hoeveel werkdagen per jaar de medewerker aan deze stofbelasting wordt blootgesteld. Duidelijk is echter dat een belasting gedurende een groter aantal dagen per jaar een groter effect zal hebben op de gezondheid van de medewerker. Indeling in 3 klassen:

Klasse 1: 0 – 1 uur per dag
Klasse 2: 1 – 4 uur per dag
Klasse 3: 4 – 8 uur per dag

2. Zwaarte van de arbeid

Bij dieper ademhalen of bij een verhoging van de ademhalingsfrequentie neemt de stofbelasting toe. Bij zware arbeid zal de stofbelasting dan ook toenemen. Een verhoogde hartslag is ook een indicatie van zware arbeid. Indeling in 2 klassen:

Klasse 1. Lichte arbeid
Klasse 2. Zware arbeid

3. Concentratie stof

De stofbelasting wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stofconcentratie in de lucht. Daarnaast is de samenstelling van het stof van belang. Stof dat veel endotoxinen bevat is schadelijker dan stof dat weinig endotoxinen bevat. In de landbouw is een duidelijke relatie aanwezig tussen de hoeveelheid stof en de hoeveelheid endotoxinen in de lucht. Aangezien stof gemakkelijker te meten is dan endotoxinen, wordt in de score alleen onderscheid gemaakt in de hoeveelheid stof. Indeling in 3 klassen:

Klasse 1. < 0.5 mg/m3
Klasse 2. > 0.5 mg/m3 en < 2.5 mg/m3
Klasse 3. > 2.5 mg/m3

Voor elke risicohandeling is voor elk onderdeel een score toegekend. De score is gelijk aan het klassennummer. Voor de totaalscore worden de verschillende scores met elkaar vermenigvuldigd. Op deze manier wordt een totaalscore verkregen die varieert van 1 – 18, waarbij score 1 betekent weinig stofbelasting en score 18 zeer zware stofbelasting.

Let op: De scores geven inzicht in de situatie die op dit moment op gemiddelde bedrijven wordt aangetroffen! Als een bedrijf al veel maatregelen genomen heeft tegen stof, kan het risico in de praktijk (voor dat bedrijf) gunstiger uitpakken.