Arbocuratieve samenwerking

Huisarts wil, als onderdeel van de behandeling, aandacht voor de werkplek van de patiënt

Huisarts én patiënt denken dat de klacht een relatie heeft met het werk, ze zoeken samen een oplossing

Klachten aan houdings- en bewegingsapparaat zijn de belangrijkste oorzaak van langdurig ziekteverzuim bij werkenden in de agrarische en groene sectoren. Uit onderzoek blijkt dat werkenden in deze sector gemiddeld een half jaar voor het ziekteverzuim bij de huisarts zijn geweest met beginnende klachten. Door vroegtijdige aandacht en interventie bij arbeids-gerelateerde klachten is het mogelijk langdurige uitval en verdere zorgvraag te voorkomen.

Huisarts verwijst naar Stigas voor werkplekonderzoek

Stigas, kenniscentrum voor de agrarische- en groene sector over veilig, gezond en vitaal werken, is een organisatie van de agrarische ondernemers en werknemers samen. Stigas staat met raad en daad klaar voor werkgevers, voor werknemers in loondienst, ook voor zelfstandige ondernemers, meewerkende gezinsleden en seizoenskrachten. Doel van het werkplekonderzoek is dat belasting in het werk wordt aangepast aan de cliënt:

  • zodat de cliënt kan herstellen;
  • zodat herhaling van de klachten wordt voorkomen;
  • zodat de cliënt met lichamelijke beperking toch zijn werk blijft doen.

Wat is een werkplekonderzoek?

Bij een werkplekonderzoek kijkt Stigas of de werkomgeving beter kan. En of de werkende zijn werktechniek kan aanpassen aan zijn eventuele beperkingen. Zijn er verbeteringen mogelijk waardoor een werkende langer gezond aan het werk kan blijven?

De werkplek is de plek waar werkenden de meeste tijd doorbrengen. Juist hier kunnen beginnende gezondheidsklachten optreden. Een werkplek die niet aansluit bij de situatie van de werkende kan uiteindelijk leiden tot ziekteverzuim. Daarom is het verstandig na te denken over mogelijke aanpassingen waardoor werken gezond blijft. En dat zit soms in kleine dingen: afwisseling, voldoende rust en pauzes, even bewegen, een andere houding of een speciaal hulpmiddel.

Een werkplekonderzoek vindt plaats op de werkplek zelf. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een preventieadviseur van Stigas. Die maakt een verslag van de bevindingen en aanbevelingen.

Huisarts blijft spin in het web, één belletje naar Stigas is genoeg

De huisarts kan met één belletje naar de coördinerend bedrijfsarts van Stigas de samenwerking starten. Er zijn voor de cliënt en zijn eventuele werkgever geen extra kosten aan de interventie. De Stigas-bedrijfsarts neemt vervolgens contact op de betreffende cliënt. De eventuele werkgever is er dan nog niet bij betrokken. Pas bij een bezoek aan de werkplek of advies over aanpassing van het werk is toestemming van de werkgever nodig; dit gaat altijd in vooroverleg met de cliënt. De huisarts en de werkende worden door de bedrijfsarts schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen, de aanbevelingen en het resultaat.

Meer informatie

Het Ministerie van SZW steunt deze aanpak door Stigas. De agrarische en groene sector hecht belang aan vroegtijdige signalering van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen met aandacht voor de werkplek. Voor meer informatie en aanmelding neem contact op met Marilous Chaillet, coördinerend bedrijfsarts Stigas 06 – 51054213 of marilous.chaillet@stigas.nl