Werken aan morgen: fysieke belasting aanpakken

Medewerkers die gezond, vitaal en productief aan het werk zijn én blijven, dat is de grote uitdaging voor de toekomst. Zeker nu we langer doorwerken. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die lichamelijk werk doen. Dat kan zwaar zijn. En zelfs lichte werkzaamheden kunnen belastend zijn, bijvoorbeeld als je steeds dezelfde beweging maakt. Wist je dat Stigas in het programma Werken aan morgen aandacht heeft voor fysieke belasting?  

Breng fysieke belasting in kaart met de RIE en een werkplekonderzoek

Je begint met het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Na afloop daarvan heb je de risico’s op fysieke belasting in jouw bedrijf in kaart. En heb je maatregelen benoemd om ze te beheersen. Je kunt - aanvullend - ook een werkplekonderzoek laten doen. Dan zoom je in op de risico’s van een specifieke werkplek of taak. Dankzij het gratis programma Werken aan morgen, waar het werkplekonderzoek onderdeel van is, is dat nu heel aantrekkelijk.  

Wat kun je doen om fysieke belasting te verminderen? 

De RIE en het werkplekonderzoek leveren een lijst met acties op om  fysieke belasting te verlagen. Denk aan het gebruik van hulpmiddelen, lichter gereedschap, taakroulatie of het introduceren van korte pauzes. Of aan het goed instellen van de stoel in een cabine, en aan werken in de juiste houding. Er zijn veel hulpmiddelen en methoden die het werk lichter maken.

Zorg voor blijvend resultaat

Hoe zorg je ervoor dat de middelen en maatregelen die je treft effect hebben? “Een goede introductie helpt”, aldus Paul de Vries, preventieadviseur. “En als je medewerkers merken dat het echt fijner werkt, helpt dat nog beter. Ze worden enthousiast en dan is de kans groot dat ze het blijven gebruiken.“

Kun je hierbij wel wat ondersteuning gebruiken? 

Stigas biedt in het gratis programma Werken aan morgen op dit moment verschillende mogelijkheden aan om je bedrijf gratis te ondersteunen bij de aanpak van fysieke belasting. Dankzij een subsidie van het Ministerie van SZW en Colland Arbeidsmarkt. 

 

  • Begeleiding op maat, training medewerkers: Heb je de risico’s op fysieke belasting en de maatregelen in kaart? -> Dan is het een kwestie van implementeren en de aandacht vasthouden. Onze adviseurs kunnen hierover meedenken, en bijvoorbeeld ondersteunende training en coaching van medewerkers verzorgen. 
  • Train de trainer: Wil je dat jullie (preventie)medewerkers worden opgeleid om intern de aandacht vast te houden voor fysieke belasting en collega’s hierbij te ondersteunen?  -> Meld je dan aan voor de train de trainer-aanpak en vraag naar de mogelijkheden. Deze training kan zowel in company als extern worden aangeboden. 
  • Wil je eerst meer zicht op de risico’s en mogelijke maatregelen?  -> Vraag dan een werkplekonderzoek aan. Tijdens dit onderzoek beoordeelt de Stigasadviseur de werkplek, taak of werkzaamheden, het mogelijke verband met eventuele klachten en bekijkt samen met werkgever en werknemer wat mogelijke oplossingen zijn. 
  • Begeleiding rondom duurzame inzetbaarheid en vitaliteit -> Willen jullie eerst breder onderzoeken hoe jullie de duurzame inzetbaarheid van medewerkers kunnen oppakken? En van daaruit bijvoorbeeld inzetten op vitaliteit en leefstijl? Meld je dan aan voor een vrijblijvend gesprek hierover.