Organisatie

Stigas helpt ondernemers en werknemers om gezond, veilig en duurzaam te werken. Productief en met plezier aan het werk zijn én blijven, dat is de grote uitdaging voor de toekomst. Zeker nu we langer gaan doorwerken. Structurele aandacht voor duurzame inzetbaarheid voorkomt niet alleen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, maar zorgt ook voor een hogere productiviteit en betere positie op de arbeidsmarkt.

Stigas is kennisinstituut en beschikt over het certificaat voor arbodienstverleners. Met de dienstverlening van Stigas kunt u als ondernemer of werkgever voldoen aan alle wettelijke verplichtingen op grond van de (nieuwe) Arbowet en de Wet verbetering Poortwachter. Wij zijn ervan overtuigd dat onze kennis van de sector gecombineerd met de integrale aanpak van preventie en verzuim tot de beste resultaten leidt.

Dienstverlening Stigas

Uitgangspunt voor de dienstverlening van Stigas is dat duurzaam werken gebaseerd is op drie pijlers, te weten:
- zijn de arbeidsomstandigheden zodanig dat er veilig en gezond gewerkt kan worden?
- zijn de medewerkers vitaal en betrokken bij het bedrijf?
- in hoeverre zijn het bedrijf en de medewerkers in ontwikkeling en wordt er rekening gehouden met belasting en belastbaarheid?

Stigas helpt werkgevers, werknemers en zelfstandigen om waar nodig in het bedrijf met deze pijlers aan de slag te gaan. Onze dienstverlening is er volledig op afgestemd. Denk aan:

 • De risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE), het preventiespreekuur en het Preventief Medisch Onderzoek
 • Opleidingen en cursussen voor bijvoorbeeld bedrijfshulpverleners en preventiemedewerkers
 • Speciale programma’s zoals Werken aan morgen (duurzame inzetbaarheid) met als onderdeel daarvan een vitaliteitsscan voor het bedrijf en voor de individuele medewerker
 • Vitaliteits- en loopbaan coaching zodra een medewerker vast dreigt te lopen in zijn huidige baan en zo nodig op zoek gaan naar een andere invulling hiervan (preventieve re-integratie)
 • Re-integratie en activering bij ziekte
 • Het onderkennen en initiëren van eventuele (bij)scholingsbehoeften

 Veilig & gezond

 1. Risico-inventarisatie
 2. Preventiespreekuur
 3. Arbocatalogus
 4. Preventief Medisch Onderzoek
Organisatiecirkel

 In ontwikkeling

 1. Vitaliteitsscan bedrijf
 2. Re-integratie en activatie
 3. Bemiddeling
 4. Scholing

 Vitaal & betrokken

 1. Vitaliteitsscan werknemer
 2. Vitaliteitscoach
 3. Loopbaancoach

Verzuimbegeleiding

Ook verzorgen we verzuimbegeleiding voor bedrijven. Dit doen we samen met Zorg van de Zaak. We vragen ons steeds af: in hoeverre liggen de oorzaken van het verzuim in het werk? En zo ja, hoe kunnen deze worden weggenomen? Zo zorgen we er, samen met u, voor dat uw medewerkers inzetbaar blijven, nu en in de toekomst. In onze aanpak werken de preventieadviseur, de bedrijfsarts en de re-integratieadviseur nauw met elkaar samen. We noemen dit ketenaanpak.

Unieke aanpak en KERNWAARDEN

Stigas is ervan overtuigd dat de combinatie van sectorspecialisatie èn integrale aanpak van preventie en verzuim tot de beste resultaten leidt. Immers alleen als de oorzaken van verzuim in het werk worden weggenomen kan toekomstig verzuim worden voorkomen. In de praktijk werken uw preventieadviseur, uw bedrijfsarts en uw re-integratieadviseur voor u samen in één klantteam, volgens onze kernwaarden klantgericht, betrouwbaar, kwaliteit en innovatief. Stigas is hierin uniek.

Onafhankelijk

Wij kennen de sector als geen ander, zijn onafhankelijk en hebben geen winstoogmerk. Samenwerking staat voor ons centraal. Stigas wordt bestuurd door werkgevers- en werknemersorganisaties en werkt samen met kennisinstituten en arbodienstverleners. Sinds 2014 is Stigas gecertificeerd conform het certificatieschema Arbodiensten en ISO 9001-2015 gecertificeerd.

Logo Arbodienst gecertificeerd Logo ISO 9001

 

 

Bent u werkgever of werknemer?

Draagt uw bedrijf premie af bij Colland Arbeidsmarkt? Dan kunt u vaak kosteloos of tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik maken van onze dienstverlening. Aansluiting bij Stigas betekent dat u direct voldoet aan de verplichte aansluiting bij een arbodienst.

Bent u zelfstandige?

Ondernemers zonder vast personeel kunnen gebruik maken van een speciaal zelfstandigenpakket dat in samenwerking met LTO Nederland, Cumela en Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners is ontwikkeld. Ook zijn er aparte afspraken gemaakt met CONO Kaasmakers, de Federatie Nederlandse Ruitersport (FNRS) en de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ).

Stigas als kennisinstituut

Doordat onze adviseurs dagelijks op de bedrijven komen, beschikken we over een schat aan kennis. Deze kennis wordt voortdurend gebundeld op sectorniveau. Daarmee weet Stigas als geen ander wat er in de verschillende sectoren speelt op het gebied van veilig en gezond werken en (duurzame) inzetbaarheid. Daarnaast onderhoudt Stigas nauwe contacten met kenniscentra als de Wageningen UR en het RIVM. Vanuit deze kennis kan Stigas bedrijven en hun medewerkers en de diverse sectoren optimaal adviseren.

Besturing

Stigas is opgericht door LTO Nederland, Cumela, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, FNV en CNV Vakmensen. Deze partijen geven vanuit hun bestuurlijke rol mede richting aan de dienstverlening van Stigas. 

Stigas geeft mede invulling aan de regelingen van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen bovengenoemde cao-partijen in de agrarische en groene sectoren. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema's zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in deze sectoren. Meer informatie over Colland.