Organisatie

Stigas helpt ondernemers en werknemers om gezond, veilig en duurzaam te werken. Productief en met plezier aan het werk zijn én blijven, dat is de grote uitdaging voor de toekomst. Zeker nu we langer gaan doorwerken. Structurele aandacht voor duurzame inzetbaarheid voorkomt niet alleen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, maar zorgt ook voor een meer werkplezier, een hogere productiviteit en betere positie op de arbeidsmarkt.

Stigas is kennisinstituut en beschikt over het certificaat arbodienstverlening. Met de dienstverlening van Stigas kun je als ondernemer of werkgever voldoen aan alle wettelijke verplichtingen op grond van de (nieuwe) Arbowet en de Wet verbetering Poortwachter. Wij zijn ervan overtuigd dat onze kennis van de sector gecombineerd met de integrale aanpak tot de beste resultaten leidt.

Dienstverlening Stigas

Onze dienstverlening is georganiseerd rond 3 V’s, namelijk Veiligheid, Vitaliteit en Verzuim. Integraal aandacht voor deze drie thema’s in het bedrijf leidt uiteindelijk tot de beste resultaten als het gaat om verzuim en inzetbaarheid. In de praktijk betekent dit dat preventieadviseur, bedrijfsarts en re-integratieadviseur als één klantteam met elkaar samenwerken. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

De 3V's van Stigas

Stigas helpt werkgevers, werknemers en zelfstandigen om waar nodig in het bedrijf met deze thema’s aan de slag te gaan. Onze dienstverlening is er volledig op afgestemd. Denk aan:

  • De risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE), het preventiespreekuur en het preventief medisch onderzoek (PMO)
  • Opleidingen en cursussen voor bijvoorbeeld bedrijfshulpverleners en preventiemedewerkers
  • Het programma Werken aan morgen, dat gericht is op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van zowel bedrijf als de medewerker
  • Trainingen en workshops gericht op duurzaam en vitaal werken
  • Vitaliteits- en loopbaan coaching zodra een medewerker vast dreigt te lopen in zijn huidige baan en zo nodig op zoek gaan naar een andere invulling hiervan (preventieve re-integratie)
  • Verzuimbegeleiding en re-integratie

Unieke aanpak en kernwaarden

Stigas is ervan overtuigd dat de combinatie van sectorspecialisatie èn integrale aanpak van de 3 V’s tot de beste resultaten leidt. Immers alleen als de oorzaken van verzuim in het werk worden weggenomen kan toekomstig verzuim worden voorkomen en de inzetbaarheid worden vergroot. In de praktijk betekent dit dus dat je preventieadviseur, je bedrijfsarts en je re-integratieadviseur samenwerken; en dit volgens onze kernwaarden klantgericht, betrouwbaar, kwaliteit en innovatief. 

Sectorgespecialiseerd en onafhankelijk

Stigas is van en voor de agrarische en groene sector. Doordat we sectorspecifiek werken, kennen wij de sector als geen ander. Bovendien zijn we onafhankelijk en staat bij ons het werken aan een gezonde sector voorop. Stigas wordt bestuurd door werkgevers- en werknemersorganisaties en werkt samen met diverse kennisinstituten.

Organisatie Stigas

 

Organisatie Stigas

Ben je werkgever, werknemer of zelfstandige?

Stigas is er voor alle werkenden in de agrarische en groene sector. Ben je werkgever en draagt je bedrijf premie af bij Colland Arbeidsmarkt, dan zijn al bepaalde zaken voor jou en je medewerkers geregeld, bijvoorbeeld het gebruik van de digitale RIE en kun je tegen gereduceerde tarieven gebruik maken van onze dienstverlening. Maak je ook gebruik van de verzuimbegeleiding van Stigas dan voldoe volledig aan de verplichte aansluiting bij een arbodienst.

Zelfstandige?

Ondernemers zonder personeel in dienst kunnen gebruik maken van een speciaal zelfstandigenpakket dat in samenwerking met LTO Nederland, Cumela en de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners is ontwikkeld. Ook zijn er aparte afspraken gemaakt met de Federatie Nederlandse Ruitersport (FNRS) en de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ).

Stigas als kenniscentrum voor de sector

Doordat onze adviseurs dagelijks op de bedrijven komen, beschikken we over een schat aan kennis. Deze kennis wordt voortdurend gebundeld op sectorniveau. Daarmee weet Stigas als geen ander wat er in de verschillende sectoren speelt als het gaat om veilig, gezond en vitaal werken. Daarnaast onderhoudt Stigas nauwe contacten met kenniscentra, zoals Wageningen UR en het RIVM. Vanuit deze kennis kan Stigas bedrijven en hun medewerkers en de diverse sectoren optimaal adviseren.

Certificaat arbodiensten

Sinds 2014 is Stigas gecertificeerd conform het certificatieschema Arbodiensten en ISO 9001-2015 gecertificeerd.

Logo Arbodienst gecertificeerd qualitysyscert

Gedragscode integriteit

Stigas zorgt dat de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt nageleefd en dat door de betrokken verbonden personen integer wordt gehandeld. Ten behoeve van dit integer handelen heeft Stigas de gedragscode integriteit opgesteld.
Hierin staan de normen, waarden en voorschriften beschreven die Stigas van belang acht in het kader van een integere en beheerste interne organisatie. De gedragscode integriteit biedt tevens waarborgen voor een professionele dienstverlening aan derden.

Werkgevers- en werknemersorganisaties

Stigas is opgericht door LTO Nederland, Cumela, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, FNV en CNV Vakmensen. Deze partijen geven vanuit hun bestuurlijke rol mede richting aan de dienstverlening van Stigas. 

Stigas geeft mede invulling aan de regelingen van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen bovengenoemde cao-partijen in de agrarische en groene sectoren. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema's zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in deze sectoren. Meer informatie over Colland.