Gewijzigde Arbowet per 1 juli 2017: is uw basiscontract op orde?

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. De overgangsregeling eindigde op 1 juli 2018. Vanaf dat moment moet u aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet voldoen. De vernieuwde wet vraagt meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van preventiemedewerker én wordt een grotere rol toegekend aan de bedrijfsarts. Onder meer wordt van de bedrijfsarts meer aandacht verwacht voor preventie, het signaleren en melden van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet.

• Preventiespreekuur
Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts of preventieadviseur te consulteren over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk, het zogenaamde arbeidsomstandigheden- of preventiespreekuur. Met de nieuwe Arbowet bent u als werkgever ook verplicht uw werknemers actief te wijzen op dit recht. U kunt uw werknemers wijzen op de informatie over het preventiespreekuur op onze website. Uw werknemer kan zelf dit spreekuur aanvragen door te bellen naar Stigas en een afspraak maken. Dit spreekuur is anoniem en u als werkgever ontvangt geen terugkoppeling hiervan.

• Duidelijker rol preventiemedewerker
De preventiemedewerker heeft een duidelijkere rol in de organisatie. De medezeggenschap moet instemmen met de benoeming van de preventiemedewerker. Stigas heeft een volledig nieuwe e-learning preventiemedewerker gelanceerd, waarmee hij de vereiste kennis kan opdoen om zijn rol goed te kunnen vervullen. Het is raadzaam de rol van de preventiemedewerker vast te leggen in een functieomschrijving.

 Vrije toegang tot werkvloer
De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer. Bedrijfsartsen en andere professionals moeten de kans krijgen het bedrijf te leren kennen. Daarvoor moeten bedrijfsartsen de mogelijkheid hebben om iedere werkplek te bezoeken. Als werkgever moet u hen hiervoor de gelegenheid bieden. 

• Second opinion
Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt aan het advies van de begeleidende bedrijfsarts: de second opinion. De second opinion kan worden gevraagd naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts over een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO), verzuimbegeleiding en consultatie van de bedrijfsarts in verband met de relatie tussen gezondheid en werk. De werknemer dient de second opinion aan te vragen bij de eigen bedrijfsarts. Uitvoering van de second opinion vindt plaats door een bedrijfsarts van BKV Groep BV. 

• Grotere medewerkersbetrokkenheid
De werknemersvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

• Basiscontract arbodienstverlening
De nieuwe Arbowet stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener verplicht. Dit wordt het ‘basiscontract’ genoemd. Hierin zijn de minimale afspraken voor de ondersteuning van de werkgever door een arbodienstverlener vastgelegd.

Colland en Sazas

Bent u aangesloten bij Colland en bent u verzekerd bij Sazas (en neemt u via Sazas verzuimbegeleiding af), dan kunt u ervan uitgaan dat via Stigas uw arbodienstverlening aan de eisen van het basiscontract voldoet. In dit overzicht ziet u wat er via Colland en Sazas voor u geregeld is.

Bent u niet bij Colland aangesloten en/of verzekerd bij Sazas, dan dient u zelf aanvullende afspraken te hebben met een arbodienst. In dit geval is het uiteraard ook het mogelijk om deze afspraken direct met Stigas, als gecertificeerde arbodienstverlener, te maken.

Bent u er niet zeker van of u goed zit met uw basiscontract of heeft u aanvullende vragen, neem dan gerust contact met ons op via Stigas Servicedesk tel 085 – 044 07 00 (optie 1)