Hervattingsgesprek

Wanneer de medewerker het werk kan hervatten, bespreekt u - bij voorkeur op de eerste werkdag - in alle openheid welke zaken belangrijk zijn voor een succesvolle werkhervatting.

Aandachtspunten in het hervattingsgesprek

  • Informeer naar de gesteldheid van de werknemer.
  • Spreek waardering uit dat de werknemer er weer is.
  • Vertel hoe het ervoor staat op het werk.
  • Geef aan welke belangrijke zaken op het werk zijn gepasseerd tijdens de afwezigheid van de werknemer.
  • Geef aan wie de werkzaamheden van de werknemer heeft waargenomen tijdens zijn of haar afwezigheid.
  • Bekijk of er nog aanpassingen in het werk nodig zijn.
  • Spreek de komende werkzaamheden door.
  • Spreek een volgend contactmoment af om de voortgang te bespreken.

Doel

Doel van het hervattingsgesprek is de werknemer te informeren over de stand van zaken op het werk en eventuele veranderingen (en te spreken over de oorzaak van het verzuim, als dat nog niet voldoende aan de orde geweest is tijdens een eerder gesprek).

Communicatie heeft altijd twee aspecten: de inhoud en een relationeel aspect.
De inhoud is dat wat men letterlijk zegt of vraagt.
De manier waarop dat wordt gedaan zegt iets over de relatie tussen twee personen. Samen maakt het de       bedoeling (of boodschap) duidelijk.

Twee voorbeelden met dezelfde inhoud maar met een verschillende bedoeling:
'Mooi, je bent er weer, want het is erg druk.'
‘Ik ben blij dat je er weer bent, want we kunnen je nu niet missen.'