Ziekteverzuimcijfers

Tabel 1: Ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof) eerste  ziektejaar exclusief  vangnetgevallen door Sazas

 Sector 1e ziektejaar 2020 1e ziektejaar 2019    1e ziektejaar 2018      1e ziektejaar 2017      1e ziektejaar 2016  
Mechanisch loonwerk 3,49% 3,18% 2,97% 3,1%  2,7%
Glastuinbouw 4,42% 3,96% 3,60% 3,9%  3,5%
Veehouderij 3,45% 2,98% 2,85% 2,7%  2,5%
Hoveniers en Groenvoorziening 4,92% 4,45% 4,05% 3,7%  3,8%
Paddenstoelenteelt 3,04% 3,12% 3,69% 3,8%  3,3%
Akkerbouw 3,22% 2,94% 2,69% 2,9%  2,5%
Bollenteelt 2,79% 2,06% 1,99% 2,1%  1,7%
Bollenhandel 3,65% 4,00% 3,56% 3,1%  3,3%
Fruitteelt 2,31% 2,01% 1,88% 1,9%  1,4%
Gemengd bedrijf 3,79% 3,25% 3,15% 3,0% 3,0%
Bos en Natuur 5,02% 5,85% 5,33% 4,4% 4,2%
Vollegrondsteelt 3,36% 2,86% 2,54% 2,3% 2,3%
Boomkwekerij 2,69% 2,71% 2,39% 2,3% 2,6%
Bedrijfsverzorging 5,45% 4,73% 4,72% 5,0% 4,3%
Overige bedrijven 4,36% 5,88% 4,60% 5,4% 5,1%
Totaal 3,95% 3,62% 3,33% 3,3%  3,1%

Tabel 2: Ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof) tweede ziektejaar exclusief vangnetgevallen door Sazas.

 Sector 2e ziektejaar 2020 2e ziektejaar 2019 2e ziektejaar 2018 2e ziektejaar 2017  2e ziektejaar 2016
Mechanisch loonwerk 0,93% 0,60% 0,67% 0,6%  0,4%
Glastuinbouw 1,03% 0,81% 0,81% 0,8%  0,7%
Veehouderij 0,68% 0,73% 0,40% 0,5%  0,4%
Hoveniers en groenvoorziening 0,90% 0,71% 0,61% 0,6%  0,6%
Paddenstoelenteelt 0,57% 0,57% 0,74% 0,6%  0,3%
Akkerbouw 0,70% 0,64% 0,49% 0,5%  0,6%
Bollenteelt 0,56% 0,51% 0,75% 0,4%  0,4%
Bollenhandel 1,08% 0,51% 0,75% 1,0%  0,7%
Fruitteelt 0,49% 0,44% 0,50% 0,4%  0,2%
Gemengd bedrijf 0,76% 0,75% 0,56% 0,5% 0,4%
Bos en natuur 0,95% 1,29% 0,86% 0,8% 0,5%
Vollegrondsteelt 0,80% 0,36% 0,44% 0,5% 0,5%
Boomkwekerijen 0,54% 0,34% 0,47% 0,6% 0,4%
Bedrijfsverzorging 0,85% 0,685 0,67% 0,5% 0,8%
Overige bedrijven 0,57% 0,61% 1,05% 0,7% 0,8%
Totaal 0,80% 0,65% 0,62%  0,6% 0,5%