8 vuistregels voor de ondernemer

1. Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen?

Zorg dat je medewerkers de Veiligheidsinformatiebladen kennen. Zijn er na het lezen van deze bladen nog vragen?  Doe dan de VIB-check.

2. Verstrek een maskerbril

Brildragers vinden het lastig om een volgelaatsmasker te dragen. Verstrek daarom een maskerbril. Lees hier meer.

Lees meer >

3. Licentie

Zorg dat de juiste licentie(s) aanwezig is (zijn). Welke licentie nodig is, hangt af van de functie (eigenaar, werknemer). Gebruik de tool van Bureau Erkenningen om te bepalen welke licentie nodig is.

4. Veiligheid

Laat je medewerkers niet in een gewas werken waar wordt gespoten. Uitgangspunt is dat jouw medewerkers niet aan de middelen worden blootgesteld.

5. Herbetreding/re-entry

Zorg dat iedereen de tijden naleeft die voor herbetreding en re-entry zijn afgesproken. Deze staan in het veiligheidsinformatieblad. 

6. Voorlichting

Licht je medewerkers in begrijpelijke taal voor over de risico's van werken in behandeld gewas. Gebruik hiervoor de power points op deze site. Check of ze het hebben begrepen. Onderstaande informatie kun je  als uitgangspunt gebruiken:

 • Er zijn gewasbeschermingsmiddelen en biociden met kankerverwekkende en/of mutagene en/of reproductietoxische eigenschappen (‘CMR stoffen’):
 • C: carcinogeen: kan kanker veroorzaken
 • M: mutageen: kan het DNA beschadigen en kan erfelijke veranderingen veroorzaken
 • R: reproductietoxisch: stoffen die een nadelige invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid, maar ook schade kunnen veroorzaken tijdens de ontwikkeling van het ongeboren kind en bijvoorbeeld kunnen leiden tot aangeboren afwijkingen
 • Als werkgever ben ik verplicht om jullie tegen blootstelling aan deze stoffen te beschermen. 
 • Je herkent middelen met kankerverwekkende of reproductie toxische stoffen aan een van de volgende ‘H-zinnen’ op het etiket en in het veiligheidsinformatieblad:
 • Kan kanker veroorzaken (H350, H350i)
 • Kan genetische schade veroorzaken (H340)
 • Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (H360, H360F, 360D, 360FD, 360Fd, H360Df)
 • Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (H361, H361f, 361d, 361fd) 
 • Kan schadelijk zijn via de borstvoeding (H362)

Stigas ontvangt van het Ctgb tweemaal per jaar een overzicht van gewasbeschermingsmiddelen.

Bekijk hier het overzicht

Voor registratie van CMR-stoffen kan je onderstaande registratie gebruiken.

Bekijk registratie

7. Gezondheid

Bied je medewerkers periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek gewasbeschermingsmiddelen aan. Meer info hierover vind je in je cao.

8. Arbocatalogus 

Kijk in de Arbocatalogus voor uitgebreide informatie voor jouw sector.