5 vuistregels voor de ondernemer

  • 1. Licentie - Zorg dat je minimaal de licentie Uitvoeren gewasbescherming hebt.
  • 2. Veiligheid - Laat je medewerkers niet in een gewas werken waar wordt gespoten. Dat mag alleen als er op grote afstand wordt gespoten en je medewerkers niet aan de middelen worden blootgesteld.
  • 3. Herbetreding/re-entry - Zorg dat iedereen de tijden naleeft die voor herbetreding en re-entry zijn afgesproken.
  • 4. Voorlichting - Licht je medewerkers in begrijpelijke taal voor over de risico's van werken in behandeld gewas. Check of ze het hebben begrepen.
  • 5. Gezondheid - Bied je medewerkers periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek gewasbeschermingsmiddelen aan. Meer info hierover vind je in je cao.
bescherm bewust