Arbopakket seizoenswerkers voor zelfstandigen

Ongevallen en gezondheidsklachten als gevolg van het werk voorkomen?

Zorg dan voor een veilige en gezonde werkplek. Voor uzelf, meewerkende gezinsleden, uw tijdelijke seizoenswerkers en andere bezoekers. En mocht u toch ziekteverzuim hebben op uw bedrijf, kunnen wij snel uw ziekgemelde medewerkers begeleiden in de terugkeer naar werk.

De vernieuwe arbowet

Per 1 juli 2017 is een aantal wijzigingen in de Arbowet van kracht geworden. Enkele belangrijke zijn dat:

 • Bedrijven voor hun eventuele (ook tijdelijke) medewerkers toegang tot de bedrijfsarts geregeld dienen te hebben.
 • De bedrijfsarts de mogelijkheid heeft de bedrijven te bezoeken.
 • Er een basiscontract is waarin de ondersteuning door een arbodienst of arbodienstverlener geregeld is bij aantal wettelijke taken, zoals het toetsen van de risico-inventarisatie en – evaluatie, deskundige begeleiding bij ziekte, toegang tot de bedrijfsarts en het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

Speciaal pakket voor bedrijven met tijdelijke seizoenswerkers

Speciaal voor zelfstandig ondernemers die geen vaste medewerkers in dienst hebben, maar gedurende een korte periode gebruik maken van tijdelijke seizoenswerkers, heeft Stigas een pakket samengesteld waarmee u aan de wettelijke verplichtingen kunt voldoen en veilig en gezond werken bevordert. U regelt het met Stigas.

De inhoud van uw pakket

 1. Wij begeleiden uw ziekgemelde seizoenswerker conform de wettelijke eisen zolang deze bij u in dienst is. Ook kan uw medewerker in overleg met zijn eigen bedrijfsarts een second opinion vragen bij een bedrijfsarts van de BKV Groep B.V.
 2. Met uw persoonlijke account MijnStigas.nl kunt u online de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) uitvoeren en daaruit voortvloeiend een plan van aanpak opstellen en uitvoeren. Hiermee voldoet u aan de wettelijke eisen.
 3. De Stigas adviseur komt bij u op het bedrijf om u te ondersteunen bij de uitvoering van de RIE en het maken van het plan van aanpak en te toetsen op volledigheid en juistheid.
 4. Ook handig: u krijgt van ons een signaal als uw RIE een update moet krijgen (na ca. vier jaar).
 5. Gratis toegang tot het preventiespreekuur waarin u en uw medewerker de mogelijkheid hebben om persoonlijk vragen voor te leggen over het werk in relatie tot gezondheid aan de Stigas bedrijfsarts of Stigas adviseur.
 6. Met de digitale nieuwsbrief van Stigas ontvangt u gratis de meest actuele informatie over wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van gezond en veilig werken.
 7. U ontvangt op uw verzoek Stigas brochures en folders over veilig en gezond werken.
 8. Onze Stigas Servicedesk staat voor u klaar voor alle vragen over veilig en gezond werken, de wettelijke verplichtingen, de Arbocatalogus (agroarbo.nl) en cursussen.
 9. Tot slot krijgt u korting op het uurtarief voor aanvullende diensten door de Stigas adviseurs (€97,- in plaats van € 126,25). Daarnaast kunt u gebruik maken van de diensten van Stigas tegen aantrekkelijke tarieven, zoals het Preventief Medisch Onderzoek.

Voorwaarden en kosten

Voor dit pakket betaalt u een tarief van € 250,-  per bedrijf per jaar, exclusief btw en exclusief de begeleiding van uw ziekgemelde medewerkers. Hiervoor betaalt u achteraf op basis van daadwerkelijk op uw verzoek uitgevoerde dienstverlening op basis van onze reguliere uurtarieven (€ 160,25 voor bedrijfsarts en € 101,50 voor re-integratieadviseur).

Niet-leden van LTO Nederland, CUMELA Nederland en Branchevereniging VHG betalen € 300,- per jaar (exclusief btw).

Contractperiode

De contractperiode is vier jaar. Aan het eind van deze periode wordt het contract automatisch met een jaar verlengd, tenzij dit uiterlijk 3 maanden te voren schriftelijk is opgezegd. Voor het overige zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Wilt u zich aanmelden voor het arbopakket seizoenswerkers voor zelfstandigen?

Direct aanmelden