Preventief medisch Onderzoek

Een preventief medisch onderzoek (PMO) spoort gezondheidsrisico’s op. Deze kunnen te maken hebben met het werk of met iemands leefstijl. Denk aan ernstig overgewicht, een hoog cholesterol of suikerziekte.

Een PMO maakt het werk veiliger en gezonder. U krijgt advies over het verminderen van de gezondheidsrisico's. Voor meer informatie, lees onderstaande vragen en antwoorden.

Wat heeft de werkgever aan een Preventief Medisch Onderzoek?

Bij deelname van meer dan 20 werknemers aan het PMO kan, tegen betaling, op verzoek van de werkgever een groepsrapportage worden gemaakt. Dit geeft de werkgever meer zicht op de gezondheidsproblemen van bepaalde groepen werknemers. Hij krijgt dan ook een advies voor de verbetering van de werkomstandigheden. Verder wordt duidelijk of de deelnemers de veiligheid in orde vinden en of er tips zijn om de veiligheid en de gezondheid te bevorderen. De rapportage bevat geanonimiseerde resultaten; er wordt geen informatie gegeven over individuele medewerkers.

Wat heeft de werknemer aan het PMO?

Het onderzoek brengt zijn gezondheid in kaart. Als er problemen of aandachtspunten zijn, krijgt hij advies van de bedrijfsarts. Zo wordt gekeken naar de gevolgen van zijn leefstijl (cholesterol en bloedsuiker). En naar klachten die te maken kunnen hebben met het werk. Voor de werknemer zijn er geen kosten verbonden aan het Preventief Medisch Onderzoek.

Is een PMO verplicht?

De Arbowet (artikel 18) verplicht de werkgever om een PMO aan te bieden aan de werknemer. De werknemer hoeft geen gebruik te maken van dit aanbod. De werkgever neemt de kosten van het PMO voor zijn rekening.

Hoe wordt de inhoud het PMO samengesteld?

Stigas heeft in afstemming met werkgevers- en werknemersorganisaties de inhoud van het PMO per sector vastgesteld. De belangrijkste risico’s in de verschillende agrarische en groene sectoren vormen de basis van de PMO’s. In overleg met de Stigas preventieadviseur of de bedrijfsarts kan het PMO worden aangepast aan de specifieke bedrijfssituatie.

Een medewerker bij een preventief medisch onderzoek
De Stigas Gezonheidsbus

Kan het PMO op mijn bedrijfslocatie worden uitgevoerd?

Al bij 8 deelnemers of meer kan het PMO in de Stigas Gezondheidsbus plaatsvinden. Deze wordt dan geparkeerd op de bedrijfslocatie. Wel zo praktisch. En omdat medewerkers niet af hoeven te reizen naar de spreekuurlocatie scheelt het een hoop tijd. Vraag naar de voorwaarden.

De Gezondheidsbus bevat alle denkbare faciliteiten die nodig zijn voor een PMO, bijvoorbeeld longfunctiemetingen, gehoortests en oogtests. De eigen vaste bedrijfsarts voert het PMO uit. Dit heeft als voordeel dat ook de werknemers die nooit verzuimen de arts leren kennen. Bij minder dan 8 deelnemers vindt het PMO plaats in samenwerking met de arbodienst op een regionale spreekuurlocatie.

Hoe gaat het PMO in zijn werk?

De werkgever meldt de belangstellende werknemers aan bij Stigas. De deelnemer ontvangt een uitnodigingsbrief met daarin een code. Met deze code kan de deelnemer via internet de vragenlijst Gezondheid en Werkbeleving invullen. Deze dient als basis voor het gesprek met de bedrijfsarts.

Het medisch onderzoek vindt plaats in de Gezondheidsbus of op de regionale spreekuurlocatie van de arbodienst. De bedrijfsarts voert aan het einde van het onderzoek een gesprek met de deelnemer over de vragenlijst en de resultaten van het onderzoek. Als daar aanleiding toe is, nodigt de arts de deelnemer uit voor het preventiespreekuur. Daar is meer tijd beschikbaar voor nader onderzoek of een gesprek.

Wat kan de werknemer verwachten?

De bedrijfsarts houdt rekening met eventuele risico’s op het werk. Zo krijgt een chauffeur een ogentest, mensen die in een stoffige omgeving werken een onderzoek van de luchtwegen en werknemers die met gewasbeschermingsmiddelen te maken hebben een bloedanalyse.

Hoe zit het met de privacy van de gegevens?

De arbodienst behandelt en beheert de persoonlijke medische gegevens vertrouwelijk. De gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat ze zonder toestemming van de werknemer niet toegankelijk zijn voor derden.

Hoe vaak moet een PMO worden uitgevoerd?

Hoe vaak een PMO wordt gedaan, hangt af van bepalingen in de cao en van de risico’s van het werk. Als u werkt met bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld, is het verstandig jaarlijks een PMO te laten uitvoeren.

direct een offerte aanvragen?

Aanvragen
Digitaal invullen PMO

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) digitaal in vullen?

Direct aan de slag