Preventief medisch onderzoek? Voor de agrarische en groene sector

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een onderzoek naar de gezondheid van een werknemer.

Wat is een preventief medisch onderzoek?

Een preventief medisch onderzoek (PMO) is een verzameling van methoden die bedrijfsartsen gebruiken om de gezondheid van werknemers in uw organisatie te bewaken en te bevorderen. Een Preventief Medisch Onderzoek bestaat uit onderzoek van de gezondheid, en activiteiten om de gezondheid van werknemers te beschermen en verbeteren als daar een reden voor bestaat.

Een preventief medisch onderzoek (PMO) is een onderzoek naar de relatie tussen de gezondheid van een medewerker en zijn werk. Het doel is op tijd te herkennen welke gezondheidsrisico’s het werk heeft en welke gezondheidsrisico’s te maken hebben met de leefstijl van de medewerker.

Bent je aangesloten bij Colland? Dan kun je met korting gebruik maken van het preventief medisch onderzoek. Wil je een preventief medisch onderzoek voor je medewerker(s) aanvragen? Vraag dan hier een offerte aan.

Wat heb je aan eenPreventief Medisch Onderzoek?

  • Spoort gezondheidsrisico's in een vroeg stadium op
  • Betere prestaties
  • Duurzaam ondernemerschap
  • Waardering van medewerkers
  • Hogere medewerkerstevredenheid 

"Het aanbieden van een preventief medisch onderzoek is voor ons een logisch onderdeel van het traject om onze medewerkers te binden en te boeien."

 

Praktische info

Is een preventief medisch onderzoek verplicht?Verplicht om aan te bieden, niet verplicht om aan deel te nemen 
Hoeveel tijd kost het? 20 minuten per medewerker 
Hoe vaak?We adviseren dit jaarlijkse te doen.
Waar is het? Bij jou op locatie (bij 8 of meer deelnemers) of op het dichtstbijzijnde Stigaskantoor
Wat krijg je?Medewerkers krijgen een verslag. De werkgever krijgt een anonieme groepsrapportage als er meer dan 20 deelnemers zijn.
Wat kost het?Op aanvraag
Wanneer? Op afspraak

 

 

Voor wie is het preventief medisch onderzoek

Voor agrarische en groene bedrijven met personeel
Je hebt geen personeel, maar waarschijnlijk wel regelmatig bezoekers op het erf. Denk aan leveranciers, de dierenarts of gasten.

Voor agrarische en groene bedrijven met meer dan 8 personeelsleden  
Als er 8 of meer medewerkers meedoen, komen we met een gezondheidsbus langs.

Voor agrarische en groene bedrijven met meer dan 20 personeelsleden 
Als er 20 of meer medewerkers meedoen, maken we een groepsrapportage. 
 

"Medewerkers voelen zich serieus genomen. Het is mooi om te zien dat een aantal bewust met hun gezondheid aan de slag is gegaan"

 

Inhoud van het Preventief Medisch Onderzoek
 

1. De werkgever meldt de medewerkers aan.
De werkgever meldt de belangstellende medewerkers aan bij Stigas. 

2. De medewerker krijgt een vragenlijst en vult deze in.
De medewerker ontvangt een uitnodigingsbrief met daarin een code.
Met deze code kan hij via internet de vragenlijst Gezondheid en Werkbeleving invullen.

3. Het onderzoek in de Stigas gezondheidsbus op locatie 
De medewerker krijgt een medisch onderzoek op basis van zijn werkzaamheden. 

4. Afsluitend gesprek met arts
De bedrijfsarts voert aan het eind van het onderzoek een gesprek met de medewerker over de vragenlijst en de resultaten van het onderzoek.

5. Wat als er gezondheidsrisico naar voren komen?
Als daar aanleiding toe is, nodigt de arts de medewerker uit voor het preventiespreekuur. Daar is meer tijd voor nader onderzoek of een gesprek.
 

Meer informatie

Ontwikkeld voor en door ondernemers en medewerkers uit de agrarische en groene sector.

Inhoud preventief medisch onderzoek afgestemd op de agrarische en groene sectoren
Stigas heeft samen met werkgevers- en werknemersorganisaties de inhoud van het preventief medisch onderzoek per sector vastgesteld. De belangrijkste risico’s in de verschillende agrarische en groene sectoren vormen de basis van de preventief medisch onderzoek. In overleg met de preventieadviseur van Stigas of de bedrijfsarts kan het preventief medisch onderzoek worden aangepast aan de bedrijfssituatie.

Preventief medisch onderzoek is altijd geanonimiseerd 
Stigas behandelt en beheert persoonlijke medische gegevens vertrouwelijk. De gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat ze zonder toestemming van de medewerker niet toegankelijk zijn voor derden.

Medisch onderzoek afgestemd op werkzaamheden 
De bedrijfsarts houdt rekening met de risico’s op het werk. Een chauffeur krijgt een ogentest. Mensen die in een stoffige omgeving werken, krijgen een onderzoek van de luchtwegen. En medewerkers die met gewasbeschermingsmiddelen te maken hebben, krijgen een bloedanalyse.

Wat als er gezondheidsrisico's uit de preventief medisch onderzoek komen?  
Als daar aanleiding toe is, nodigt de arts de medewerker uit voor het preventiespreekuur. Daar is meer tijd voor nader onderzoek of een gesprek.
 

Waarom kies je voor het PReventief Medisch Onderzoek van Stigas?

  • Inhoud afgestemd met werkgevers en werknemersorganisaties uit de agrarische en groene sector 
  • Je bepaalt zelf wanneer het plaatsvindt
  • Wij zijn jouw partner en geen controlerende instantie

Veelgestelde vragen

Kan ik als zelfstandige (zonder personeel) ook gebruik maken van jullie preventief medisch onderzoek?
Ja dat kan. Je ontvangt hiervoor een offerte op maat. 

Wat heeft een medewerker aan een preventief medisch onderzoek? 
Het onderzoek brengt zijn gezondheid in kaart. Als er problemen of aandachtspunten zijn, krijgt hij advies van de bedrijfsarts. Er wordt gekeken naar de gevolgen van zijn leefstijl (cholesterol en bloedsuiker). En naar klachten die te maken kunnen hebben met het werk. De werknemer hoeft niet voor het preventief medisch onderzoek te betalen.

Is een preventief medisch onderzoek verplicht voor iedere werknemer? 
Het is verplicht om het aan te bieden, maar niet verplicht om het te ondergaan. 

Hoe vaak moet ik een preventief medisch onderzoek aanbieden?
Hoe vaak een preventief medisch onderzoek wordt gedaan, hangt af van bepalingen in de cao en van de risico’s van het werk. Als u bijvoorbeeld werkt met bestrijdingsmiddelen, is het verstandig jaarlijks een preventief medisch onderzoek te laten uitvoeren.

Ik ben bij Colland aangesloten. Krijg ik dan korting? 
Als je bij Colland bent aangesloten, krijg je scherpe korting op het preventief medisch onderzoek.  

direct een offerte aanvragen?

Aanvragen