Ik weet zeker dat we veel beter in de markt staan

Vossebeld, specialisten in buitenwerk, won de Stigas Gezond & Vitaal Werken Prijs omdat zij radicaal investeren in hun oudere medewerkers. Hoe kwamen ze tot deze keuze, wat heeft het hen gebracht en wat doet zo’n prijs met je? VanColland vroeg het Christine Westendorp, drijvende kracht achter de schermen van dit bedrijf. 

Allereerst: hoe was het om de prijs te winnen? 

‘Een heel speciale ervaring. Je kijkt als het ware door de ogen van een ander naar je eigen bedrijf. Een bedrijf opbouwen is een proces: uit de ene stap volgt de ander. Opeens krijg je daar een waardering voor die je nooit verwacht had. Ook in de buitenwereld maakte het veel los; nog tot een maand na de uitreiking ontvingen we bloemen, kaarten en mooi opgemaakte taarten.’

Hoe kwamen jullie tot jullie visie op duurzaam werken? 

‘Op een gegeven moment was bijna de helft van ons personeel ouder dan 50 jaar. Onze mensen waren smal inzetbaar en onvoldoende opgeleid. Tegelijkertijd zagen we de wereld om ons heen en de eisen van onze opdrachtgevers heel snel veranderen. We moesten iets doen. We hebben toen een onderzoek laten uitvoeren om te bepalen wat er precies aan schortte. Naar aanleiding van de uitkomsten kwamen we in 2009 tot het besef dat we in het bedrijf een cultuur van een leven lang leren moesten creëren.’

Wat betekende dat in de praktijk?

‘We zijn in samenwerking met het AOC een interne BBL-opleiding gestart. Omdat onze mensen al veel werkervaring hadden, werd met een intake bepaald aan welke eisen ze al voldeden en wat ze nog moesten leren. De opleidingen duurden twee tot drie jaar, waren deels klassikaal, deels interactief: thuis opdrachten maken op de computer. De praktijklessen werden ingepast in het werk en voor het afnemen van de praktijkproeven kwamen de leraren ook naar ons toe. In totaal hebben zestien van onze medewerkers een MBO-diploma groenvoorziener of machinist niveau 2 of 3 gehaald. Mensen die nog nooit eerder een diploma hadden gehaald. Een aantal namen met tranen in hun ogen ze het diploma in ontvangst, heel bijzonder.’ 

Hoe houd je zo’n leermentaliteit vast?

‘Het gaat erom dat je blijft investeren in een leerhouding, anders loop je constant achter de feiten aan. Elke maand maken we een infobulletin met ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de betekenis daarvan voor ons werk en organiseren we toolboxen over actuele onderwerpen. Pas nog een over de gevaren van de elektrische fiets die steeds vaker opduikt in het verkeer. Na afloop is er altijd een discussie waarin we meningen uitwisselen; dan beklijft het veel beter. Ook gaan we regelmatig op excursie. ‘

Wat levert dit jullie op?

‘In euro’s is het lastig uit te drukken, maar ik weet zeker dat we veel beter in de markt staan dan voordat we hier mee bezig waren. We werken efficiënter, denken meer na over onze aanpak en zijn flexibeler. Zo zijn we bijvoorbeeld vorig seizoen zonder noemenswaardige problemen overgestapt op alternatieve methodes voor onkruidbeheer. Met actuele kennis kunnen we niet alleen gemakkelijker mee gaan in ontwikkelingen, we kunnen ook tegengas geven bij trends die in onze ogen niet wenselijk zijn. Als we bijvoorbeeld zien dat een bepaalde techniek funest is voor het bodemleven, dan kaarten wij dat aan. Verder is het aantal incidenten, denk aan aanrijdingen en bijna-ongevallen, sterk gedaald. ’ 

Is er nog iets dat u collega-ondernemers wilt meegeven?

‘Jazeker, en dat is eigenlijk een boodschap aan de maatschappij als geheel: plak mensen niet te snel een etiket op. Bij ons werken ook jongens die, om welke reden dan ook, in hun schooltijd niet goed mee konden komen. Als je niet oppast, worden zulke knapen geclassificeerd als Wajonger en gaan zij een bestaan tegemoet waarin ze zonder enige uitdaging van een uitkering leven. Wij ervaren dagelijks dat deze jongens in een veilige omgeving met begripvolle collega’s heel goed tot bloei kunnen komen en op een normale manier hun brood kunnen verdienen.’ 

Tips van Vossebeld

  • Vermijd overwerk: ‘Onze mensen zijn de hele dag in de openbare ruimte. Dat is verantwoordelijk werk, waar je ’s avonds van moet bijkomen. We kunnen het ons niet permitteren dat de aandacht van een machiniste verslapt achter het stuur.’ 
  • Een leven lang leren gaat niet vanzelf en ook niet snel. Heb dus geduld en blijf investeren: organiseer toolboxen, cursussen, workshops en excursies. Of nodig een specialist uit om over een actueel onderwerp te vertellen. 
  • Doe eens een onderzoek, bijvoorbeeld een enquête naar de tevredenheid van je medewerkers. Denk goed na over de vragen die je beantwoord wilt zien. Vaak krijg je verrassende antwoorden. 

Uit het juryrapport van de Stigas Gezond & Vitaal Werken Prijs: ‘Op nummer 1 staat het bedrijf dat al langere tijd radicaal investeert in hun oudere medewerkers: allemaal een mbo-dagopleiding. Dat is ontzettend bijzonder want zo’n investering zie je niet vaak. Met een diploma op zak hebben deze mensen bovendien een betere arbeidsmarktpositie. Bij dit bedrijf wisselen oudere en jongere medewerkers hun kennis en ervaring over en weer uit. Deze aanpak zorgt er ook voor dat medewerkers elkaar beter leren kennen en gaan waarderen en dat de ouderen fysiek wat meer worden gepaard. De eerste prijs gaat daarom naar: Vossebeld - cultuur en civiele techniek.’