Juryrapport Stigas Gezond & Vitaal Werken prijs 2016

Juryrapport Stigas Gezond & Vitaal Werken prijs 2016

Eigenlijk hebben alle genomineerden gewonnen. Stuk voor stuk prachtige bedrijven, met hart voor hun zaak en hun mensen. Elk bedrijf of initiatief is weer anders: de branche, de bedrijfsgrootte, de context, het aantal medewerkers, de specifieke arbeidsomstandigheden.

AH Vrij, groen, grond en infra

Draaibare stoelen zie je nog veel te weinig en bij AH Vrij hebben ze daarin geïnvesteerd. Met een draaibare stoel wordt het werk veel minder belastend. Concreet: medewerkers zijn minder moe aan het eind van de dag. Ook de ‘liggende’ cabine maakt het werk veel aangenamer; men hoeft niet meer de hele tijd naar boven te kijken. Een heel goed voorbeeld van preventie: het vroegtijdig nemen van maatregelen om klachten en ziekteverzuim te voorkomen. De medewerkers worden bij de aanschaf betrokken, ze worden gezien als experts. Dit zijn enorme investeringen. Deze expertise van de eigen medewerkers kan natuurlijk ook ingezet worden waar het minder grote investeringen betreft als aanschaf van handgereedschap, machines en bijvoorbeeld stoelen. De medewerkers betrekken bij deze investeringen maakt ze tegelijkertijd bewust van het belang van een goed gebruik van materiaal en middelen en spreekt hen ook aan op hun eigen verantwoordelijkheid.

Stichting KPV

Varkenshouders zijn een bijzondere groep binnen de agrarische en groene sector. Van oudsher éénpitters, soms met één man personeel. Maar de bedrijven worden steeds groter en het belang van communicatie en overleg neemt toe. KPV toont zich een pionier door met deze onderwerpen in deze sector aan de slag te gaan.

Het zou interessant zijn dit initiatief te evalueren: hoeveel sessies en welke cursussen zijn effectief om een duurzame verandering tot stand te brengen? En wat is er nog meer nodig? Zo zou je de werkprocessen in de varkenshouderij onder de loep kunnen nemen. Wat kan daarin nog worden verbeterd?

Mocking Hoveniers

Een hele mooie oplossing, waar beide partijen blij mee zijn. Doordat de medewerker in zijn tweede baan minder belastend werk doet, kan hij het langer volhouden. En de expertise van de ervaren medewerker wordt voor het bedrijf behouden. Slim dat men bij Mocking ook gebruik maakt van externe expertise, zoals in dit geval van branchevereniging VHG.

We zijn wel benieuwd wat het eigen bedrijf heeft gedaan om het werk lichter te maken voor oudere medewerkers. Snoeien terwijl je op een ladder staat, zoals we dat in het filmpje zagen, is bijvoorbeeld belastend. Snoeien vanaf een rolsteiger of hoogwerker maakt het werk meteen lichter.

Ter Laak Orchids

De mogelijkheid tot afwisseling van werkzaamheden geeft medewerkers meer controle over hun werk. Uit onderzoek blijkt dat dit leidt tot een lager ziekteverzuim en dat is bij Ter Laak ook het geval. Voor deze sector is het heel bijzonder dat medewerkers bijna elke dag iets anders kunnen doen, terwijl het relatief gemakkelijk te organiseren is: je hoeft niets aan je automatisering of infrastructuur te veranderen. En mensen die meerdere taken kunnen uitvoeren, kunnen elkaar ook gemakkelijker vervangen. De jury wil wel meegeven dat het het allermooiste zou zijn als je ook op een dag verschillende werkzaamheden zou kunnen doen.

Ook positief bij Ter Laak is dat er jaarlijks met elke medewerker een gesprek wordt gevoerd. Er is een open cultuur, waarin je kunt zeggen wat je op je hart hebt. Dit bedrijf gaat voor kwaliteit, zowel van het product als van het werk en realiseert zich dat de medewerkers daarin een zeer belangrijke rol spelen. En dat betaalt zich terug.

Van der Tol

Bij Van der Tol vindt men plezier in het werk heel belangrijk. Het bedrijf laat duidelijk zien dat ze naar medewerkers luistert en ze waardeert. Dat is belangrijk voor de arbeidsmotivatie. Schouderklopjes zijn ontzettend belangrijk voor het functioneren van mensen en dat wordt vaak vergeten. Per medewerker worden, als dat nodig is, specifieke maatregelen genomen. Echt kijken naar de persoon die je voor je hebt; goed dat ze dat doen. Daarnaast staan ze open voor initiatieven die door medewerkers worden aangedragen en beoordeelt men serieus de toegevoegde waarde.

Het middel management bij Van der Tol heeft het belang van duurzame inzetbaarheid goed opgepakt en draagt het uit. We zijn wel heel benieuwd hoe men dat bij Van der Tol voor elkaar heeft gekregen. Want daar zouden veel bedrijven, waar het ‘meekrijgen’ van het middel management een knelpunt is, iets van kunnen leren.

Conclusie

De derde prijs gaat naar Ter Laak Orchids, het bedrijf dat zijn nek uitsteekt met taakroulatie.

De tweede prijs gaat naar Van der Tol, waar het plezier in het werk ervan afspat en men aandacht heeft voor het uiten van waardering en inspeelt op individuele signalen van medewerkers.

De eerste prijs gaat naar AH Vrij, waar medewerkers als expert worden gezien bij de aanschaf van machines en aan preventie ‘pur sang’ wordt gedaan.

Ik zoek een contactpersoon in mijn regio