Accuzaag

Accuzaag
Naam Accuzaag
Sector Groensector
Omschrijving werkzaamheden Afzetten van struiken, snoeiwerkzaamheden en boomverzorging.
Arbovriendelijkheid Lager geluidsniveau, lager trillingsniveau, gemakkelijker starten en bedienen, geen blootstelling aan uitlaatgassen.
Aandachtspunten Door minder lawaai zou men kunnen veronderstellen dat het apparaat minder gevaarlijk is. Het blijft echter een professionele kettingzaag en moet op de veilige manier gebruikt worden.
Opmerking(en) mbt veiligheid De accu moet verwijderd worden voordat we onderhoud plegen.
Technische gegevens Accu’s opladen bij minimaal 5 graden boven nul.
Opties Er zijn diverse accu’s leverbaar, waardoor de gebruikstijd verlengd kan worden.
Kosten € 889,- inclusief BTW
Leverancier(s)  
Website(s)