Achterzichtsysteem

camera op shovel
Naam Achterzichtsysteem (camera) voor achteruit kijken op landbouwmachine(s).
Sector Diversen, waar met landbouwmachines wordt gewerkt.
Omschrijving werkzaamheden Bij het werken met aangehangen landbouwmachines wordt vaak langdurig met een gedraaide rug en gedraaide nek gewerkt/gezeten.
Arbovriendelijkheid Door het monteren van één of meerdere camera's aan de achterzijde van bijvoorbeeld de trekker en of landbouwmachine en een monitor op het dashboard overziet de chauffeur de situatie achter de trekker cq. landbouwmachine en is achterom kijken niet meer nodig.
Opmerking(en) m.b.t. veiligheid  
Technische gegevens Zie website leverancier(s).
Opties  
Kosten € 1.500,- (inclusief installatie)
Leverancier(s) Orlaco Products BV
Albert Plesmanstraat 42
3772 MN  BARNEVELD
P.O. Box 193 - 3770 AD  BARNEVELD
Telefoon: 0342 - 404 555
Fax 0342 - 404 556
E-mail: info@orlaco.nl
Website(s) www.orlaco.nl
Overige informatie