Activiteiten die begeleiden naar ander werk

Zoals al eerder aangegeven, is de werkgever verantwoordelijk voor het vinden van geschikt werk, ook al is dit bij een andere werkgever. Dit wordt ook wel re-integratie 2e spoor genoemd. Als u van mening bent dat uw werknemer niet meer gere-integreerd kan worden binnen uw eigen bedrijf, dan moet u dat kunnen aantonen. Hoe groter uw bedrijf, hoe belangrijker het is daar bewijzen voor te hebben. Het UWV zal deze motivatie toetsen en hanteert daarbij een eigen lijst met mogelijkheden.

Re-integratie

Als re-integratie in uw eigen bedrijf echt niet mogelijk is, bent u twee jaar lang verplicht tot re-integratie bij een andere werkgever. De werknemer blijft dan bij u in dienst, terwijl hij elders werkt. Zolang de werknemer bij u in dienst is, is het niet mogelijk de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te veranderen.

Belangrijk om te weten

Belangrijk om te weten: als uw werknemer bij een ander bedrijf aan het werk gaat, betekent dat niet automatisch dat de werknemer bij die ander in dienst treedt. De arbeidsovereenkomst met uw werknemer blijft in stand totdat deze wordt beëindigd.

Laat door een deskundige - het liefst een arbeidsdeskundige van de Arbodienst - vaststellen of re-integratie in uw eigen bedrijf niet meer mogelijk is. De arbeidsdeskundige kan u ook adviseren welk passend werk elders nog wel mogelijk is. De inzet van een arbeidsdeskundige wordt, indien dit noodzakelijk en zinvol is, vergoed door Colland/Sazas.